Prijenos LIFE konferencije na YouTube kanalu

Konferenciju “Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske izazove” koja će se održati u petak, 2. veljače 2018. moći ćete pratiti u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu s početkom u 9 sati. Snimka konferencije bit će dostupna na istom kanalu.

LIFE konferenciju organizira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s ciljem predstavljanja primjera dobre prakse  i učinaka rezultata LIFE projekata.

Konferencija će doprinijeti širenju informacija o dobrim primjerima primjene rezultata i znanja u europsko i nacionalno zakonodavstvo, sinergiji između Programa LIFE i drugih EU fondova i programa, o socioekonomskim učincima LIFE projekata te o tržišno orijentiranim projektima koji poboljšavaju stanje okoliša i ujedno doprinose ekonomskom rastu.