Dinara back to LIFE – Planiranje upravljanja i obnova suhih travnjaka Dinare za očuvanje biološke raznolikosti i potporu održivom razvoju LIFE18 NAT/HR/000847

Dinara back to LIFE – Planiranje upravljanja i obnova suhih travnjaka Dinare za očuvanje biološke raznolikosti i potporu održivom razvoju LIFE18 NAT/HR/000847

Trajanje projekta:

15. 1. 2020. – 15. 7. 2023.

Ukupna vrijednost:

1.296.509

EU sufinanciranje:

777.903

Korisnik koordinator:

Udruga Biom

Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatske šume, Lokalna akcijska grupa Cetinska krajina

Internetska stranica:

https://dinarabacktolife.eu/

O projektu:

Nekadašnji pašnjaci područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Neiskorišteni pašnjaci svakim danom se sve više pretvaraju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi specifičnosti prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti. Osim što gubi pašnjake i sav njihov biljni i životinjski svijet, na Dinari se gasi i život ljudi,

Kad se pašnjaci ne koriste, oni zarastaju i gube karakteristike kojima doprinose bogatstvu biološke raznolikosti. Razvijaju se i šire vrste koje su dominantne i štete travnjacima kao tipu staništa, koji gube odlike staništa i pretvaraju se u drugi tip. Iako i drugi tipovi staništa imaju svoju važnost u biološkom smislu, upravo njihova ravnoteža, to jest mogućnost opstanka različitih tipova, daje najbolje rezultate za brojne vrste, ali i ljude.

Kako bismo sačuvali Dinaru, oživjeli njezine pašnjake i očuvali ptičje vrste čije preživljavanje ovisi o očuvanju dinarskog staništa, pokrenuli smo projekt ”Dinara back to LIFE”. Osim stručnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje suhih travnjaka, planiranje dobre ispaše i kontrolirano paljenje te drugih popratnih zadaća, cilj nam je oživjeti i zaštititi njenu iskonsku prirodu.

Očekivani rezultati:

Po provedbi pripremnih aktivnosti planirane su mjere očuvanja koje uključuju: nabavu stada, obnovu ključnih ograda, pojilišta i staza te postavljanje novih, zatim restauraciju travnjaka uz akcije čišćenja grmlja, kontroliranog paljenja i planirane ispaše te stvaranje turističke ponude na temu travnjaka i izradu smjernica za održivo upravljanje travnjacima. Učinci aktivnosti bit će praćeni kao i njihov utjecaj na socioekonomsku komponentu. Dionici i ciljne skupine aktivno će se uključivati i umrežavati uz potporu u komunikaciji za širenje rezultata projekta i podizanje svijesti javnosti, a planirana je i edukativna kampanja o održivom korištenju travnjaka.