LIFE Against Bird Crime – Podrška provedbi strategije EU-a o bioraznolikosti: podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama LIFE17 GIE/NL/000599

LIFE Against Bird Crime – Podrška provedbi strategije EU-a o bioraznolikosti: podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama LIFE17 GIE/NL/000599

Trajanje projekta:

1.9.2018. – 31.10.2022.

Ukupna vrijednost:

1.827.689,00 €

EU sufinanciranje:

1.088.026,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator:

Stichting BirdLife Europe, Nizozemska

Partneri:

Udruga Biom; Hrvatska, BirdLife Cyprus; Cipar, BirdLife International; Ujedinjeno Kraljevstvo, Hellenic Ornithological Society; Grčka, LIPU-Lega Italiana Protezione Uccelli; Italija

Internetska stranica:

LIFE AGAINST BIRD CRIME

Opis projekta:

Problem krivolova na ptice ugrožava postizanje ciljeva Direktive o pticama, ali i prvi cilj Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti, kojoj je zadaća postići mjerljivo poboljšanje statusa vrsta značajnih za EU.

Ovaj projekt nastavlja se na prethodni rad na rješavanju problema nezakonitih radnji protiv ptica, s posebnim naglaskom na hitno djelovanje u četiri prioritetne zemlje EU – Hrvatska, Cipar, Grčka i Italija – ali s aktivnostima koje djeluju i na druge države u kojima je ovaj problem prisutan, unutar EU i izvan nje.

Strategija projekta je ojačati međunarodnu borbu protiv nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovanja divljim pticama (eng. illegal killing of birds – IKB), čime se nastoji ukloniti drugu po veličini (nakon gubitka staništa) prijetnju preživljavanju divljih ptica i pomoći ostvarenju provedbe EU Direktive o pticama.

Ciljevi ovog projekta, čija je svrha informiranje, komunikacija i podizanje svijesti su:

1. Proširiti i poboljšati znanje javnosti i zajednice o nezakonitom ubijanju ptica u ciljanoj regiji, kako bi se identificirale i promicale ciljane strateške aktivnosti unutar i izvan opsega ovog projekta.
2. Povećati svijest i potaknuti interes javnosti za zaustavljanjem protuzakonitog ubijanja ptica.
3. Podržati zagovaranje na međunarodnoj i nacionalnoj razini, kako bi se osigurala politička volja i tehnički kapacitet za okončanje nezakonitog ubijanja ptica.
4. Osmisliti i provesti pilot projekte s ključnim dionicima u prioritetnim zemljama kako bi pokazali, podijelili i promicali učinkovite pristupe za smanjenje nezakonitog ubijanja i uzimanja ptica.
5. Održavati i jačati mreže organizacija civilnog društva i skupina dionika koje zajedno rade na rješavanju problema nezakonitog ubijanja ptica

Provedba projekta je dovršena. Pročitajte LAYMAN’S REPORT.