LIFE CityTRAQ – Prometni model za bolje politike kvalitete zraka u gradovima

LIFE CityTRAQ – Prometni model za bolje politike kvalitete zraka u gradovima

Broj projekta:

LIFE21-GIE-BE-LIFE-CityTRAQ/101074741

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2022. – 31. 8. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,097,664 €

 

EU sufinanciranje:

1,258,599 €

 

Korisnik koordinator:

Flanders Environment Agency

 

Partneri:

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), City of Antwerpen, City of Gent, City of Bruges, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

 

O projektu:

Zagađenje zraka najveći je pojedinačni okolišni zdravstveni rizik u EU. Značajan dio stanovništva EU izložen je prekoračenjima standarda kvalitete zraka (AQ). CityTRAQ će se pozabaviti ovim problemom u Flandriji i objediniti sve relevantne informacije vezane uz AQ u jedan koherentan pogled na lokalnu AQ. Ovaj interaktivni prikaz vodit će gradove i općine u istraživanju njihove lokalne domene, identificiranju lokalnih žarišta i podržavanju definiranja problema. Povezujući procjenu problema sa stvarnim opcijama za politike, CityTRAQ pružit će scenarijske alate za kvantificiranje intervencija potaknutih mobilnošću i emisijama. To omogućuje donositeljima politika razradu odgovarajućih mjera za poboljšanje situacije i mapiranje njihovih učinaka u pogledu onečišćenja zraka. Sustav upravljanja i informiranja CityTRAQ-a stoga će pokretati ciklus lokalnih politika. Svi gradski partneri u projektu ispitat će te značajke kroz slučajeve provedbe mjera koje utječu na prometni tok i/ili emisije, što će rezultirati optimiziranim lokalnim planovima za kvalitetu zraka. Gradovi partneri istražit će akcije za poboljšanje kvalitete i utjecaja na prometne tokove kroz participativni pristup. Građani i škole bit će aktivno uključeni u nadzor kvalitete zraka i prometa, podižući svijest kako bi se utjecalo na promjenu ponašanja. Aktivnosti praćenja usredotočit će se na razvoj AQ-a u slučajevima gradske uporabe u kojima se provode prometne mjere i mjere kvalitete zraka (npr. gust promet/autobusne rute, prometni planovi za četvrti, školske ulice …). Zajedno sa svim partnerima razvit će se akcijski plan temeljen na iskustvima prikupljenima u slučajevima korištenja kako bi se stvorila baza podrške za dobre mjere i planove AQ/mobilnosti. Razvit će se generički pristupi koji će drugim gradovima u EU omogućiti učenje  iz iskustva CityTRAQ-a i korištenje alata dobivenih ovim projektom prenošenjem u svoju lokalnu domenu. Dodana vrijednost i prenosivost CityTRAQ alata i generičkih pristupa bit će demonstrirane u dodatnom slučaju.