LIFE ComActivate – Omogućavanje djelovanja zajednice za energetsku dostatnost

Broj projekta:

LIFE22-CET-ComActivate/101120641

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2023. – 31. 10. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,097,407 €

 

EU sufinanciranje:

1,992,536 €

 

Korisnik koordinator:

Nadácia Habitat for Humanity International (Slovačka)

 

Partneri:

Eko-invest d.o.o. (Hrvatska), Metropolitan Research Institute – Városkutatás Kft (Mađarska), Budapest Capital VIII. – Józsefváros Office of the District Mayor (Mađarska), BPIE – Europski institut za svojstva zgrada (Belgija), IWO – Housing Initiative for Eastern Europe (Njemačka), EnEfekt – Centar za energetsku efikasnost (Bugarska), Općina Burgas (Bugarska), Kaišiadoriu rajono savivaldybes administracija (Litva), Lithuanian Consumers Alliance (Litva)

 

Opis projekta:

Ovaj projekt odgovara na rastuće razine energetskog siromaštva diljem EU-a, posebno u regijama srednje i istočne Europe, rješavanjem loše energetske učinkovitosti zgrada kao glavnog pokretača energetskog siromaštva i kao pokretača klimatskih promjena. 75% građevinskog fonda u EU je neučinkovito, a zgrade su odgovorne za 36% emisija stakleničkih plinova. ComActivate bit će implementiran u tri općine u tri zemlje: Burgas u Bugarskoj, Józsefváros u Mađarskoj i Kaišiadorys u Litvi. Ove zemlje predstavljaju različite regije srednje i istočne Europe s različitim skupovima ograničenja, ali svaka zemlja ima sličnu povijest, geografiju, klimu i operativna ograničenja kao i susjedna skupina zemalja, što pomaže regionalnoj replikaciji. Višeobiteljske stambene zgrade (Multi-Family Apartment Buildings, MFAB-ovi) odabrane su jer oko 60% ljudi u srednjoj i istočnoj Europi živi u MFAB-ovima, a društveni, tehnički, zakonodavni i financijski izazovi obnove MFAB-ova su složeni i nedefinirani, posebno kada je riječ o obnovljivim energijama. ComActive će razviti, demonstrirati i zagovarati rješenja za MFAB-ove koja smanjuju energetsko siromaštvo, povećavaju energetsku sigurnost i usklađuju emisije iz zgrada s klimatskim ciljevima (skoro potpuna dekarbonizacija do 2050.) kroz: 1) Institucionalizaciju resursnih centara (RC-evi) na lokalnoj razini kao prepoznati mehanizam za dosezanje energetski siromašnih zajednica i olakšavanje dogovora u udrugama vlasnika kuća; 2) Razvoj planova energetske dostatnosti u susjedstvu (Neighbourhood Energy Sufficiency Roadmaps, NESR-ovi) za adresiranje složenosti obnovljivih izvora energije za MFAB-ove i utvrđivanje kako se energetske potrebe mogu osigurati u skladu sa smanjenjem siromaštva i klimatskom neutralnošću; 3) Izgradnja kapaciteta upravitelja HOA za provedbu renoviranja i podizanje svijesti zajednica kako bi se otklonile nedoumice oko prednosti renoviranja; i 4) Javno-privatna politika i dijalog o ulaganjima na nacionalnoj i EU razini kako bi se omogućila održivost RC-a i provedba NESR-a.