LIFE ENEFIRST PLUS – Uključi energetsku učinkovitost na prvom mjestu

Broj projekta:

LIFE22-CET-ENEFIRSTPLUS/101120880

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2023. – 31. 10. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,572,039 €

 

EU sufinanciranje:

1,493,437 €

 

Korisnik koordinator:

IEECP – Institut za europsku energetsku i klimatsku politiku (Nizozemska)

 

Partneri:

Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvatska), Euractiv Media Network (Nizozemska), RAP – Regulatory Assistance Project (Belgija), Fraunhofer Society (Njemačka),  CRES – Centre for Renewable Energy Sources  (Grčka), ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija), Nacionalna agencija za očuvanje enrgije (Poljska)

 

Opis projekta:

Načelo Energetska učinkovitost na prvom mjestu (Energy Efficiency 1st – EE1st) definirano je i prihvaćeno u zakonodavstvu EU. Svrha EE1st je razmotriti resurse na strani potražnje, poput energetske učinkovitosti i upravljanja potrošnjom kao drugih tipova energetskih resursa za energetsko planiranje, ulaganja i politiku. Međutim, prethodne evaluacije Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) i sličnih projekata, kao što je ENEFIRST, pokazuju da je implementaciju EE1st lakše ustvrditi nego izvršiti. Stoga prijedlog ENEFIRST PLUS ima za cilj podržati ključne dionike u nadopuni postojećih resursa (iz europskih komisija, ENEFIRST i drugih projekata) za ulaganja u energetsku infrastrukturu, energetsko planiranje i osmišljavanje inicijativa. Kroz ovaj projekt pružene su nove praktične smjernice i “primjeri iz stvarnog života” o provedbi EE1st. Osim toga, ENEFIRST PLUS nastoji testirati resurse za 8 slučajeva iz “stvarnog života” u 4 zemlje i proširiti rezultate na 27 država članica. Izgradnja kapaciteta i angažman dionika kroz cikluse učenja jedna su od ključnih komponenti ENEFIRST PLUS-a što rezultira zajednicom prakse. Nadalje, one-stop-shop razvijen je za pružanje najrelevantnijih informacija i resursa o EE1st na jednom mjestu.