LIFE HeatMineDH – Mapiranje niskokvalitetne obnovljive i otpadne topline i planiranje ulaganja za učinkovito centralizirano grijanje

Broj projekta:

LIFE22-CET-HeatMineDH/101120948

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2023. – 31. 8. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,578,928 €

 

EU sufinanciranje:

1,499,982 €

 

Korisnik koordinator:

Europska akademija Bolzano (Italija)

 

Partneri:

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Tehnostan d.o.o. (Hrvatska), AIT – Austrijski tehnološki instiut (Austrija), SOLID – Solarni energetski sustavi (Austrija), Euroheat & Power (Belgija), HAWK – Visoka škola za primijenjenu znanost i umjetnost (Njemačka), Stadtwerke Göttingen (Njemačka), Kyotherm SAS (Francuska), Znanstveni park Johanneberg (Švedska), Nodais AB (Švedska), Euroheat & Power (Belgium), A2A Heat and Services (Italija), Sec Region Sp. z o.o. (Poljska), Szczecińska Energetyka Cieplna (Poljska)

 

Opis projekta:

Projekt HeatMineDH ima za cilj podržati komunalna poduzeća i općine u postizanju ciljeva učinkovitog centraliziranog grijanja u sljedećih 10 godina, izgradnjom kapaciteta pomoću vještina konzorcija sastavljenog od sveučilištâ, istraživačkih centara, poduzeća i udruga. Projektom će se izraditi 8 studija izvedivosti i praktičnih investicijskih planova za integraciju niskokvalitetnih obnovljivih i otpadnih izvora topline.

Analiza će se provesti prema 4 ključna koraka:

– procjena postojećeg stanja, na temelju analize raspoloživih podataka;

– mapiranje dostupnosti niskokvalitetnih obnovljivih i otpadnih izvora topline;

– priprema optimalnog plana djelovanja za integraciju najpristupačnijih izvora koji mogu osigurati usklađenost s ciljevima učinkovitog grijanja;

– izrada poslovnih modela i nacrta ugovora za stvarnu realizaciju desetogodišnjeg investicijskog plana.

Analiza će se provesti uzimajući u obzir lokalne, nacionalne i europske propise i politike. Komunalno poduzeće i lokalna općina dobit će klasifikaciju mogućih izvora u skladu s europskim direktivama (EED i RES) kao i s regulativom o taksonomiji koja je još u razvoju.

Projekt će poticati interakciju dionika, promičući organizaciju usmjerenih sastanaka na temelju prethodno podijeljenih informacija i olakšavajući pregovore. To će biti ključno za pripremu nacrta ugovora i prikupljanje svih potrebnih informacija kako bi komunalna poduzeća bila spremna za raspisivanje natječaja. Pripremit će se kontakti s investitorima, npr. za mogućnosti financiranja projekta.

Mreža gradova i relevantni dionici bit će kontaktirani kako bi se maksimizirao potencijal replikacije aktivnosti i stvorio učinkovit krug uzajamne podrške između komunalnih poduzeća i općina. Namjenske radionice i aktivnosti širenja informacija podržat će ovu interakciju, uključujući posebne momente obuke kako bi se predstavili prethodni projekti i rješenja najbolje prakse.