LIFE TogetherFor1.5 – Povezivanje zemalja članica EU kako bi se postigao cilj Pariškog sporazuma od 1,5°C

LIFE TogetherFor1.5 – Povezivanje zemalja članica EU kako bi se postigao cilj Pariškog sporazuma od 1,5°C

Broj projekta:

LIFE21-GIC-BE-LIFE-TogetherFor1.5/101074297

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2022. – 31. 8. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

3,275,021 €

 

EU sufinanciranje:

1,965,007 €

 

Korisnik koordinator:

Climate Action Network (CAN) Europe

 

Partneri:

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Bond Beter Leefmilieu,  Ekologichno sdruzhenie Za Zemiata, Centrum pro dopravu a energetiku (CDE), Germanwatch e.V., 92-gruppen, Sociedad Española de Ornitología (SEO), Eestimaa Looduse Fond (ELF), Le Réseau Action Climat – France, Magyar Természetvédők Szövetsége, ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Focus – društvo za sonaraven razvoj

 

Opis projekta:

Prema najnovijim znanstvenim podacima, unatoč visoko postavljenim klimatskim i energetskim ciljevima, Europska unija svejedno zaostaje za dostizanjem cilja Pariškog sporazuma od 1.5°C. Međutim, brojne političke prilike u razdoblju 2022.-2025. mogu pomoći Uniji da podigne stvari na višu razinu, ukoliko budu osmišljene na inkluzivan način i naiđu na podršku širokog spektra dionika i građana.

Projekt LIFE TogetherFor1.5 ima za cilj uskladiti klimatske aktivnosti EU-a s ciljem Pariškog sporazuma od 1.5°C. Ovo će se postići nadovezivanjem na prilike za reviziju klimatskih i energetskih politika, poimence na zakonodavni paket „Fit for 55“, nacionalne energetske i klimatske planove (NECP-ove) te nacionalne dugoročne strategije (LTS-ove), povećavajući potporu javnosti za opsežniju i inkluzivniju klimatsku aktivnost pokazivanjem njezinih društvenih i gospodarskih dodatnih koristi.

Projektni tim koji sačinjavaju 13 nacionalnih udruga civilnog društva i CAN Europa (vodeća europska NGO koalicija za borbu protiv klimatskih promjena) prvo će se fokusirati na podizanje svijesti o dodatnim koristima klimatske aktivnosti. Ovo će osigurati da donositelji odluka prilikom finaliziranja paketa „Fit for 55“ i drugih ambicioznih EU klimatskih i energetskih politika donose informirane odluke te da ove budu prihvaćene od strane dionika i građana. Osim toga, projektni tim usmjeravat će reviziju NECP-ova u 2023.-2024. promičući ambiciozne ciljeve, politike i mjere, uključujući dobro osmišljene procese uključivanja javnosti. Također, svi projektni partneri nadzirat će provedbu NECP-ova u svrhu identifikacije mogućnosti za politike i nedostatke koje se mogu adresirati u njihovim revizijama. Napokon, projektni tim nadzirat će prijedlog za klimatske ciljeve do 2040., kao i potencijalnu reviziju nacionalnih dugoročnih strategija.

  • Ključni učinak bit će podizanje svijesti donositeljima odluka u 13 zemalja i na razini EU o dodatnim koristima klimatske aktivnosti i potrebi za usklađivanjem ambicije paketa „Fit for 55“ i novog klimatskog cilja za 2040. s ciljem od 1.5°C Pariškog sporazuma.
  • Nacionalni i EU donositelji odluka bit će bolje informirani o nedostacima u aktualnim NECP-ovima i njihovoj provedbi, kao i o prilikama koje ovaj okvir pruža za razvoj ambicioznijih nacionalnih klimatskih aktivnosti.
  • Donositelji odluka uzimat će u obzir zahtjeve građanskog društva za revizijama NECP-ova i nacionalnih dugoročnih strategija, poboljšavajući na taj način revidirane dokumente. Očekuje se da će ovo povećati usklađenost kratkoročnih i dugoročnijih politika.
  • Udrugama civilnog društva povećat će se kapaciteti za iznošenje njihovih preokupacija na učinkovit način te za učinkovit pristup nacionalnim procesima izrade politika.