LIFE TogetherFor1.5 – Okupljanje EU zemalja članica za postizanje cilja od 1.5°C Pariškog sporazuma

Broj projekta:

LIFE21-GIC-BE-LIFE-TogetherFor1.5/101074297

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2022. – 31. 8. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

3,275,021 €

 

EU sufinanciranje:

1,965,007 €

 

Korisnik koordinator:

Climate Action Network (CAN) Europe

 

Partneri:

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Bond Beter Leefmilieu,  Ekologichno sdruzhenie Za Zemiata, Centrum pro dopravu a energetiku (CDE), Germanwatch e.V., 92-gruppen, Sociedad Española de Ornitología (SEO), Eestimaa Looduse Fond (ELF), Le Réseau Action Climat – France, Magyar Természetvédők Szövetsége, ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Focus – društvo za sonaraven razvoj

 

Opis projekta:

Prema najnovijim znanstvenim podacima, unatoč visoko postavljenim klimatskim i energetskim ciljevima EU-a, Unija još uvijek ne može postići cilj Pariškog sporazuma od 1.5 °C. Međutim, brojne političke mogućnosti u sljedeće 3 godine mogle bi pomoći EU-u da pojača svoju igru, budu li osmišljene na uključiv način i podržane od strane širokog spektra dionika i građana. Projekt LIFE TogetherFor1.5 ima za cilj uskladiti klimatske akcije EU-a s ciljem od 1.5°C iz Pariškog sporazuma, nadovezujući se na prilike za reviziju klimatske i energetske politike (završetak zakonodavnog paketa Fit for 55, NECP i revizija dugoročne nacionalne strategije) tijekom projektnog razdoblja (rujan 2022. – kolovoz 2025.) i povećanje javnog prihvaćanja inkluzivnije klimatske aktivnosti, pokazujući njezine društvene i gospodarske zajedničke koristi. Projekt koji je razvilo 13 nacionalnih organizacija civilnog društva i CAN Europa (vodeća koalicija klimatskih nevladinih organizacija u Europi) prvo će se usredotočiti na podizanje svijesti o dodatnim dobrobitima klimatskih mjera kako bi se osiguralo da donositelji odluka donose informirane odluke finalizirajući paket Fit for 55, a ambiciozne klimatske i energetske politike prihvaćaju dionici i građani. Nakon toga, projekt će se usredotočiti na reviziju NECP-ova u razdoblju od 2023. do 2024. te promovirati ambiciozne ciljeve, politike i mjere, kao i dobro osmišljene procese sudjelovanja javnosti. Paralelno, projektni partneri pratit će provedbu NECP-a kako bi identificirali političke mogućnosti i nedostatke koji se mogu adresirati u reviziji NECP-a. Konačno, projekt će pratiti prijedlog klimatskih ciljeva za 2040., kao i potencijalnu reviziju nacionalnih dugoročnih strategija. Projekt će postići svoje ciljeve: (1) praćenjem i procjenom dokumenata i procesa politika; (2) podrškom i dijalogom s donositeljima odluka; (3) izgradnjom kapaciteta CSO-ova i drugih dionika; te (4) podizanjem svijesti o klimi u općoj javnosti.