LIFE WILD WOLF – Konkretne aktivnosti za očuvanje vukova divljima u antropogenim krajobrazima Europe

Broj projekta:

LIFE21-NAT-IT-LIFE WILD WOLF/101074417

 

Trajanje projekta:

1. 1. 2023. – 31. 8. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

7,028,148 €

 

EU sufinanciranje:

5,265,454 €

 

Korisnik koordinator:

L’Istituto di Ecologia Applicata (IEA)

 

Partneri:

Hrvatski lovački savez, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE), Mendel University in Brno, Lower Saxon State Department for Waterway, Coastal and Nature Conservation, Callisto Wildlife and Nature Conservation Society, Natural Environment and Climate Change Agency Greece, University of Torino, Italian Ministry of Defence, Parco nazionale della Maiella, Associação Biópolis, Portuguese Ministry of Internal Administration, Muncipality of Paredes de Coura, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Zavod za gozdove Slovenije, University of Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je poboljšati (ili održati povoljan) konzervacijski status populacija vukova koje opstaju ili se šire u krajobraze Europe kojima dominira čovjek. Cilj projekta LIFE WILD WOLF je poboljšati uvjete za dijeljenje zemlje između vukova i ljudi u gradskim i prigradskim područjima bez gubitka ekološke uloge i kulturnog identiteta divljih vukova i lokalnih zajednica. To će se postići odgovarajućim upravljanjem kritičnim situacijama u kojima vukovi pokazuju visoku toleranciju prema ljudima, izazivajući reakcije straha i negativnog stava koje ometaju njihovo dugoročno očuvanje i suživot s ljudima na razini EU. Prisutnost vuka u blizini naselja povećava mogućnost interakcije sa psima. To bi moglo rezultirati napadanjem pasa ili križanjem, pri čemu jedno i drugo predstavljaju prijetnju dugoročnom očuvanju vukova, jer prvo povećava neprijateljstvo lokalnih zajednica prema prisutnosti vukova, a drugo predstavlja prijetnju očuvanju genetske raznolikosti temeljene na evoluciji. Specifični ciljevi projekta LIFE WILD WOLF su: 1. Povećana sposobnost upravljanja vukovima i ljudskim ponašanjem u kritički percipiranim situacijama u prigradskim područjima. 2. Smanjeno navikavanje vukova na antropogene izvore hrane i gubitak njihove ekološke uloge, kroz smanjenu prisutnost atraktanata za vukove u prigradskim područjima, uključujući pristupačnu stoku. 3. Povećano razumijevanje ponašanja vukova od strane lokalnog stanovništva i participativno prikupljanje podataka. 4. Poboljšano razumijevanje veze između hibridizacije i navikavanja/odvažnosti. 5. Poboljšane procjene nezakonitog ubijanja i ublažavanja temeljnih uzroka. Projekt će se provoditi u osam europskih zemalja u kojima se vukovi šire ili opstaju u ruralnim, gradskim i prigradskim područjima, dotičući sedam populacija vukova. Projektom će se uspostaviti 5 novih interventnih timova za vukove te poboljšati kapaciteti postojećih timova za vukove i medvjede.