LIFE CAEPBD6 – Šesto usklađeno djelovanje za potporu državama članicama i pridruženim državama u provođenju Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada

Broj projekta:

LIFE21-CET-CA-CAEPBD6/101102078

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2022. – 31. 10. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

5,263,175 €

 

EU sufinanciranje:

5,000,000 €

 

Korisnik koordinator:

Danish Energy Agency

 

Partneri:

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Österreichisches Institut für Bautechnik, Centre Scientifique et Technique de la Construction, Sustainable Energy Development Agency, Ministry of Energy, Commerce and Industry, Ministry of Industry and Trade, Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA), Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ministère de la Transition écologique, Motiva Ltd, Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), ÉMI Nonprofit Kft, Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects of Malta, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ADENE – Agency for Energy,  Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket), Technický skúšobný ústav stavebný (TSÚS), Ministarstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Opis projekta:

Opći cilj usklađenog djelovanja o DEUZ-u (Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada) je poticanje razmjene informacija i iskustava među državama članicama i drugim pridruženim zemljama (Norveška) u pogledu provedbe specifičnog zakonodavstva i politike Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada, a posebno s u vezi s prijenosom i provedbom DEUZ (Direktiva 2018 844 EU) te revizijom ove direktive koja je u tijeku. Specifični ciljevi usklađenog djelovanja su:

  1. Poboljšati i strukturirati razmjenu informacija i iskustava iz nacionalne provedbe te promicati dobru praksu u aktivnostima država članica u svrhu provedbe Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (DEUZ).
  2. Stvoriti povoljne uvjete za bržu konvergenciju nacionalnih postupaka u pitanjima koja se odnose na DEUZ.
  3. Razviti izravnu suradnju s druge dvije usklađene aktivnosti uspostavljene u sklopu IEE programa vezane uz zgrade: CA-RES, s fokusom na prijenos i provedbu Direktive o sustavima obnovljive energije (Direktiva 2018 2001 EU); i CA-EED, s fokusom na transpoziciju i provedbu Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2018 2002 EU), gdje se očekuje da nacionalni energetski planovi uključuju inicijative prema energetskoj učinkovitosti zgrada.
  4. Nadopuniti rad Odbora za Članak 26. te uspostaviti dijalog s Europskim odborom za normizaciju (CEN) u njihovom radu i provedbi standarda za podršku provedbi nulte emisije ugljika te izračunima životnog ciklusa.
  5. Podrška europskim državama članicama i Norveškoj u korištenju nacionalnih planova obnove za potporu napretku provedbe DEUZ-a i u pojačanju aktivnosti obnove. Kao i prethodne inačice usklađenog djelovanja, i ova će nastojati rezultirati usklađenijim pristupom, poboljšanom provedbom i stvarnom primjenom DEUZ-a u svim uključenim zemljama, kao i pomoći u širenju najbolje prakse među njima.