LIFE CONNECTHEAT – Angažiranost zajednice za čistu toplinu

Broj projekta:

LIFE21-CET-ENERCOM-CONNECTHEAT/101076258

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 30. 9. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,559,948 €

 

EU sufinanciranje:

1,481,950 €

 

Korisnik koordinator:

Ambiente Italia S.r.l.

 

Partneri:

European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment (FEDARENE), Intercommunale Leiedal, Euroheat & Power, Energy Agency of Plovdiv (EAP), Regionalna agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Steinbeis Innovation gGmbH, Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), APE FVG – Agenzia Per l’Energia del Friuli-Venezia Giulia, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste

 

O projektu:

Projekt ConnectHeat razvit će okvir za omogućavanje razvoja energetskih inicijativa zajednice, s ciljem dekarbonizacije sektora grijanja i hlađenja (H&C) u 7 ciljnih područja koja se nalaze u odabranim zemljama s dobrom geografskom rasprostranjenošću (BE, BL, ES, HR , IT, DE, PT) te, zahvaljujući ambicioznom paketu za širenje i replikaciju, u cijeloj EU. ConnectHeat će prevladati veliku prepreku u H&C sektoru, budući da je energija zajednice do sada bila gotovo isključivo skladište električne energije, također zbog nedostatka sveobuhvatnosti u prijenosu Direktive RED II u nekoliko država članica. Zahvaljujući strukturnoj suradnji s ključnim dionicima na lokalnoj i transnacionalnoj razini te prijenosu znanja i najboljih praksi, projektne aktivnosti kulminirat će provedbom 7 stvarnih pilot-projekata H&C energetske zajednice u ciljnim područjima, s velikom pokrivenošću primjena (industrijski/tercijarni/turistički, javne zgrade i socijalno stanovanje, urbana regeneracija, poljoprivreda) te širokim rasponom tehničkih rješenja i sustava koji se uglavnom temelje na integraciji lokalnih obnovljivih izvora energije (solarna toplina, biomasa, otpadna toplina, itd.). Nadalje, ConnectHeat će izgraditi vještine u ciljanim područjima i na razini EU, podržati još 7 pilot replikatora u EU i razviti 7 planova puta za politike te nacrt koji predlaže alate i odgovarajuće sheme podrške za stabilan razvoj H&C energije za zajednicu. Konzorcij ConnectHeat-a sastoji se od 6 lokalnih/regionalnih ključnih aktera iz ciljanih područja, 2 istraživačke/konzultantske tvrtke i 2 EU udruženja u sektorima centraliziranog grijanja i energetskih agencija. Projekt je dočekan s 43 pisma podrške od raznovrsnih ključnih dionika. Projektom će se postići proizvodnjaod više od 44 GWh/godišnje iz obnovljivih izvora energije i 21 milijun EUR ulaganja u održivu energiju, kao i u razvoj 11 politika. 550 ljudi bit će obučeno, a više od 10.000 dosegnuto diseminacijom.