LIFE EUCF – LIFE European City Facility

LIFE EUCF – LIFE European City Facility

Broj projekta:

LIFE21-CET-EUCF-LIFE EUCF/101085947

 

Trajanje projekta:

1. 12. 2022. – 31. 12. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

 

EU sufinanciranje:

15,332,488.55 €

 

Korisnik koordinator:

Energy Cities Association

 

Partneri:

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment) – REGEA (hrvatski partner), Adelphi Research Gemeinnützige GmbH, Enviros s.r.o., Climate Alliance, ICLEI European Secretariat GmbH, Global New Energy Finance

 

Opis projekta:

Sveobuhvatni cilj projekta LIFE EUCF je pružiti financijsku i tehničku pomoć gradovima i grupama gradova kako bi se ubrzala provedba njihovih ambicioznih planova za klimu i održivu energiju. LIFE EUCF nastavit će se na uspjehe EUCF-a koji se trenutno provodi u okviru Obzora 2020., uzimajući u obzir naučene lekcije omogućujući njihovo odgovarajuće daljnje praćenje i nadogradnju, nastavljajući biti relevantan za gradove u strukturiranju i davanju zrelosti njihovim projektima, te povećavajući ulaganja u održivu energiju usklađujući ih s ciljevima Europskog zelenog plana. Specifični ciljevi LIFE EUCF-a uključuju:
– Osmišljavanje, planiranje i upravljanje 3 (tri) LIFE EUCF poziva za odabir 209 gradova, općina ili njihovih skupina kojima će se pružiti financijska potpora i usluge, što će pokrenuti više od 125 milijuna EUR ulaganja u održivu energiju, posebno energetsku učinkovitost;
– Ponudu usluga na nacionalnoj/regionalnoj razini za potporu gradovima i općinama uspostavljanjem i upravljanjem mrežom od 29 stručnjaka u zemlji i nacionalnim središtima, podizanjem kapaciteta za više od 410 članova općinskog osoblja zahvaljujući organizaciji najmanje 130 sesija za izgradnju kapaciteta;
– mobiliziranje mreže privatnih i javnih ulagača u svim državama članicama EU-a kako bi se olakšalo tržišno preuzimanje IC-a razvijenog uz potporu LIFE EUCF-a;
– Promicanje i širenje rezultata LIFE EUCF-a u više od 10 800 gradova i općina te poticanje replikacije i iskorištavanja razvojem standardiziranih proizvoda i procesa.