LIFE NECPlatform – Nacionalne energetske i klimatske platforme za ostvarivanje ciljeva EU 2030.

Broj projekta:

LIFE21-CET-GOV-NECPlatform/101076359

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 31. 3. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,753,266 €

 

EU sufinanciranje:

1,665,602 €

 

Korisnik koordinator:

Energy Cities/Energie-Cites Association

 

Partneri:

Fondatsiya Tsentar za Energiyna Efektivnost – Enefekt, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Energie Cities Association, Cordinamento Agende 21 Locali Italiane,  Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP), ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Asociaţia Oraşe Energie în România

 

O projektu:

Opći je cilj projekta NECPlatform podržati šest država članica EU-a (Bugarsku, Hrvatsku, Francusku, Italiju, Portugal i Rumunjsku) u uspostavljanju i upravljanju trajnim višerazinskim platformama za Dijalog o klimi i energiji (CED), pomažući im u usklađivanju s Člankom 11. Uredbe o upravljanju poticanjem vertikalne i horizontalne integracije energetskih i klimatskih politika.  Takve platforme bit će u formi okruglog stola i sastat će se šest puta tijekom provedbe projekta. Svaka platforma okupit će relevantne dionike (Ministarstvo nadležno za NECP, nacionalno udruženje lokalnih i regionalnih vlasti, nacionalne i regionalne energetske agencije, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, akademsku zajednicu itd.) kako bi se osiguralo da su energetske i klimatske politike sukreirane i dosljedne na svim razinama upravljanja te među različitim društvenim sektorima, s krajnjim ciljem postati povlašteni forumi za raspravu i dostavu nacrta (2023.) te konačno ažuriranih NECP-ova (2024.), i u definiciji Sustava praćenja i verifikacije za izvještavanje o njima do 2030. Upotrebljujući postojeća iskustva, koja će se mapirati u početnoj fazi projekta i uzimajući inspiraciju od partnera u znanju te iz dobrih praksi koje već postoje u 6 fokalnih zemalja, projekt će također poboljšati okvir nacionalne politike u šest fokalnih zemalja te isporučiti modele upravljanja koji se mogu prenijeti na druge države članice EU-a. To će biti postignuto različitim sredstvima uključujući program prijenosa, aktivnosti zagovaranja i sveobuhvatnu komunikacijsku kampanju na razini EU-a i na nacionalnim razinama. Kako bi se osigurale sinergije i ojačala isporuka modela upravljanja s drugim inicijativama i politikama te u konačnici ostvarili ciljevi definirani od strane EU-a, NECPlatform će uspostaviti snažne veze s inicijativama kao što su Sporazum gradonačelnika i Misija 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova, uzimajući u obzir njihovu zavisnost o učinkovitim procesima upravljanja na više razina.