LIFE REGIO1ST – Implementacija načela “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” u regionalnom planiranju

Broj projekta:

LIFE21-CET-LOCAL-REGIO1ST/101076088

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2022. – 31. 10. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,835,312 €

 

EU sufinanciranje:

1,743,541 €

 

Korisnik koordinator:

Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) 

 

Partneri:

Međimurska energetska agencija d.o.o., FEDARENE – European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment, Fraunhofer Society, Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Cluster of Bioeconomy & Environment of Western Macedonia, Carlow Kilkenny Energy Agency, IRE Spa – Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje (LEA)

 

Opis projekta:

Načelo EU-a Energetska učinkovitost na prvom mjestu (EE1st) u određenoj je mjeri adresirano u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima; međutim, kada je riječ o regionalnoj i lokalnoj razini upravljanja, ovo načelo još nije eksplicitno u javnoj raspravi. Sveobuhvatni cilj REGIO1ST-a je podizanje svijesti o načelu EE1st među regionalnim vladama i njihovim agencijama te podrška istima u donošenju povezanih odluka u planiranju. Nastoji pružiti odgovarajuće smjernice regionalnim vlastima kako bi ugradili načelo EE1st u svoje odluke te provedbu svog razvojnog i energetskog planiranja, polazeći od šest regija sudionica i šireći se na više od sto regija u EU. Nadalje, uspostavit će zajednicu prakse za E1st u suradnji sa Sporazumom gradonačelnika kako bi se osigurala politička predanost regionalnih vlasti i, konačno, cilj mu je podržati uvođenje EE1st u nacionalne energetske akcijske planove te poticati provedbu Višerazinskog dijaloga o klimi i energiji. Ovaj proces politika bit će potpomognut prilagođenim alatom za podršku odlučivanju za regije, koji će uključivati skup praksi za razmatranje građana za uključivanje i izvlačenje preferencija dionika i građana. Ovaj zajednički dizajn političkih putanja dovest će EE1st u središte dijaloga i povećati njegovu društvenu prihvaćenost.