LIFE OdysseeMure fit-4-55 – Monitoring potpornog stupa energetske efikasnosti za klimatsku neutralnost

Broj projekta:

LIFE21-CET-POLICY-OdysseeMure fit-4-55/101075902

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 31. 3. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,950,645 €

 

EU sufinanciranje:

1,853,113 €

 

Korisnik koordinator:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 

Partneri:

Energetski institut Hrvoje Požar, Austrian Energy Agency, Federale Overheidsdienst Economie (KMO, Middenstand en Energie), Sustainable Energy Development Agency (SEDA), The Cyprus Institute, ENVIROS, s.r.o., Fraunhofer-Gesellschaft, Danish Energy Agency, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, TalTech – Tallinn University of Technology, Enerdata,  Motiva Ltd, Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), Hungarian Energy & Utilities Regulatory Agency, Sustainable Energy Authority Of Ireland, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Klima-Agence G.I.E., Lithuanian Energy Institute, Fizikālās Enerģētikas institūts, Energy and Water Agency (EWA), Ministry of Economic Affairs and Climate Policy of Netherlands, Netherlabds Organisation for Applied Scientific Research, Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP), ADENE – Agency for Energy, Central Statistical Office of Poland, Ministry of Energy of Romania, Borg & Co AB, Swedish Energy Agency, Slovak Innovation and Energy Agency, Institut Jožef Stefan

O projektu:

ODYSSEE-MURE “Praćenje stupa energetske učinkovitosti za klimatsku neutralnost” ima za cilj dati potporu kreatorima politika u Europskoj komisiji, državama članicama (DČ) i zemljama Energetske zajednice (EnZ) za implementaciju okvira EU Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED), što je učinkovitije moguće na nacionalnoj razini. On pruža ažurirane, iskušane, korisniku prilagođene baze podataka i web-alate za praćenje i procjenu učinaka EE politika. ODYSSEE baza podataka i objekti sadrže i analiziraju najnovije dostupne pokazatelje potražnje za energijom i energetske učinkovitosti. MURE baza podataka i objekti sadrže i analiziraju politike i mjere energetske učinkovitosti. Ovi su alati uspješno korišteni u prošlosti i bit će prošireni s 27 država članica EU-a na 9 zemalja EnZ-a, uz podršku specifičnog sustava prijatelja sačinjenog od odabranih partnera iz EU27. Novi alati, poput internetskog Alata za procjenu Politike energetske učinkovitosti i Radara politikâ, ojačat će sposobnosti EU država članica i EnZ-a. Projekt će unaprijediti, ažurirati i modernizirati alate i baze podataka ODYSSEE-MURE za podršku državama članicama EU-a i EnZ-a kroz regionalne i nacionalne događaje obuke te kanale za širenje kao što su profili zemalja/sektora, newsletteri, sažetci politika, webinari i društveni mediji. Osim toga, diseminiramo analizu razvijenu u ovom projektu kroz suradnju s Europskim vijećem za energetski učinkovito gospodarstvo (eceee) koje organizira najvažnije događaje o energetskoj učinkovitosti, a okuplja kreatore politika, istraživače i industriju. Rezultate dalje širimo kroz suradnju s međunarodnim/regionalnim organizacijama kao što su Tajništvo Energetske zajednice, Međunarodna agencija za energiju IEA, EEA, UN-Cepal/Eclac i OLADE. ODYSSEE-MURE ima decentraliziran, premda usklađen, pristup koji kombinira snažnu tehničku koordinaciju (ADEME, Enerdata, Fraunhofer ISI) s velikim brojem nacionalnih timova (EE agencije) te učinkovitu strukturu upravljanja projektom prilagođenu velikom broju partnera.