LIFE REDI4HEAT – Implementacija RED-a za grijanje i hlađenje

Broj projekta:

LIFE21-CET-POLICY-REDI4HEAT/101077369

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 30. 9. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,686,852 €

 

EU sufinanciranje:

1,602,509 €

 

Korisnik koordinator:

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

 

Partneri:

Energetski institut Hrvoje Požar, European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), European Heat Pump Association, Euroheat & Power, European Geothermal Energy Council (EGEC), Bioenergy Europe, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Energy Cities Association, Trinomics B.V., ADENE – Agência para a Energia, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

O projektu:

Grijanje i hlađenje predstavljaju 50% energetske potražnje u Europi i 80% energetske potrošnje u kućanstvima. Dekarbonizacija grijanja i hlađenja ključna je za dekarbonizaciju našeg energetskog sektora. To je veliki izazov koji treba hitno adresirati. Paket za čistu energiju uveo je nekoliko mjera s ciljem značajnog povećanja primjene obnovljivih rješenja za grijanje i hlađenje do 2030. Većina država članica tek treba osmisliti strategije za sektor grijanja i hlađenja koje će biti dovoljno ambiciozne i učinkovite da budu u skladu s Direktivom o obnovljivim izvorima energije, odnosno člankom 23. Svrha REDI4HEAT-a je podržati provedbu odredbi RED-a o grijanju i hlađenju te pomoći državama članicama i lokalnim vlastima u tom procesu. Pružit će bolje razumijevanje nedostataka u trenutnim strategijama i predložiti njihovo rješavanje nizom preporuka, koje će između ostalog uključivati ​​prioritete strateških politika za grijanje i hlađenje, scenarije usvajanja politika i najbolje prakse. Ove aktivnosti bit će dopunjene događajima za izgradnju kapaciteta u pet ciljnih država članica te razvojem platforme za dijeljenje znanja i paketa alata za javna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ovaj će posao obavljati predstavnici nacionalnih energetskih agencija, strukovnih udruga za obnovljive izvore grijanja i hlađenja, mreže lokalnih vlasti i energetski konzultanati. Nadalje, mreže partnera bit će iskorištene za aktiviranje replikacijskog potencijala ove inicijative i dopiranje do država članica koje ne sudjeluju kako bi i one mogle pristupiti i usvojiti rezultate projekta REDI4HEAT u svojim Strategijama energetske tranzicije.