LIFE for Mauremys – Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji LIFE21-NAT-HR-LIFE-for-Mauremys/101071737

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 30. 9. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,131,407 €

 

EU sufinanciranje:

1,278,844 €

 

Korisnik koordinator:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

 

Partneri:

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Hrvatske vode, Udruga Hyla, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

 

O projektu:

LIFE for Mauremys ambiciozan je četverogodišnji projekt s ciljem poboljšanja nepovoljnog statusa zaštite prepoznatljive vrste slatkovodnih kornjača, balkanske kornjače (Mauremys rivulata), u Hrvatskoj. Projekt je osmišljen kako bi se adresirali svi poznati uzroci smanjenja M. rivulata na pet područja Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (što uključuje sve poznate hrvatske populacije), te u isto vrijeme za provedbu programa potpomognutog razmnožavanja kako bi se pružilo prijeko potrebno populacijsko pojačanje za jednu od njih (koja se smatrala lokalno izumrlom do 2019.)

Konkretne akcije uključuju blisku suradnju s lokalnom zajednicom na obnovi staništa lokvi (35 hektara) i dodatnih vlažnih staništa na četiri područja Natura 2000 (2850 hektara), poboljšanje kvalitete i povezanosti staništa, uklanjanje invazivnih stranih vrsta, osiguranje mjestâ za gniježđenje kornjača od predatora i invazivne poljoprivredne prakse kroz suradnju sa zemljoposjednicima te razvijanje fyke mreža prilagođenih kornjačama za rješavanje problema smrtnosti od usputnog ulova. Provest će se program uzgoja u zagrebačkom zoološkom vrtu sa specifičnim ciljem uzgoja 40 mladunaca Mauremys rivulata koji će do kraja projekta biti spremni za puštanje (soft release) u jedno od projektnih područja, što će omogućiti spašavanje jedne od najugroženijih populacija ove vrste u Hrvatskoj s ruba izumiranja, te pružiti medijsku pozornost koja će se iskoristiti za podizanje svijesti o važnosti balkanske kornjače, zaštite bioraznolikosti i mreže Natura 2000.

Predložene projektne aktivnosti dovest će do očekivanih rezultata zahvaljujući sveobuhvatnosti planiranih akcija, planu bliske suradnje s lokalnom zajednicom te interdisciplinarnoj i međusektorskoj snazi partnerske strukture. LIFE for Mauremys je početak dugoročnog uspjeha za očuvanje Mauremys rivulata i mediteranskih močvarnih staništa, počevši od Hrvatske, ali dopirući do cijelog njezinog areala.