Net4LIFE – Mreža za LIFE nacionalne kontakt točke

Broj projekta:

LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE/101086620

 

Trajanje projekta:

1. 2. 2023. – 31. 7. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

838 094.62 €

 

EU sufinanciranje:

796 188.89 €

 

Korisnik koordinator:

Ministry of agriculture, rural development and Environment of Cyprus

 

Partneri:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR), Green Fund (EL), The Ministry of Environment, Water and Forests (RO), L’Union Wallonne des Entreprises (BE), The Icelandic Centre for Research (IS), Ministry of the Environment (EE), Ministrstvo za okolje in prostor (SI)

 

Opis projekta:

Net4LIFE bit će projekt u službi dosegâ Poziva za “Poticanje Mreže nacionalnih kontaktnih točaka programa LIFE”. Net4LIFE je intervencija čiji je cilj poticanje međunarodne suradnje između LIFE NCP-ova prema poboljšanoj, učinkovitijoj, dosljednijoj i profesionaliziranoj usluzi diljem Europe. Tako Net4LIFE olakšava razmjenu znanja i iskustva između LIFE NCP-ova širom Europe, jačajući tako njihove kompetencije, koristeći se najboljim praksama i alatima te poboljšavajući ukupnu podršku pruženu prijaviteljima na LIFE čime raste ukupno uspješno sudjelovanje. Sažimajući literaturu relevantnu za upravljanje znanjem i transnacionalnu izgradnju kapaciteta te koristeći se lekcijama usvojenim kroz paradigmatske projekte koje financira EU kao mrežne NCP projekte, Net4LIFE će slijediti metodologije, tehnike, prakse i pristupe: Umrežavanja putem transnacionalne interkulturalne suradnje; Izgradnje kapaciteta kroz razmjenu znanja i iskustava; Dijeljenja stručnosti te razmjene znanja i iskustava putem twinninga i međusobnih posjeta osoblja; Poboljšanja vještina putem treninga na razini cijele mreže i aktivnih radnih događanja; te razvoja alata na razini cijele mreže kroz iskorištavanje i ažuriranje postojećih alata i najboljih praksi.