LIFEH2OBUS – Najbolje prakse upravljanja vodom i ušteda za autobusne operatere

LIFEH2OBUS – Najbolje prakse upravljanja vodom i ušteda za autobusne operatere

Broj projekta:

LIFE21-ENV-IT-LIFEH2OBUS/101074151

 

Trajanje projekta:

1. 8. 2022. – 31. 1. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,400,278 €

 

EU sufinanciranje:

1,440,167 €

 

Korisnik koordinator:

Arriva Italia S.R.L. (Italija)

 

Partneri:

Autotrans d.d. (Hrvatska), Sapienza University of Rome (Italija),  Pluservice S.R.L. (Italija), ArrivaBus Kft (Mađarska)

 

Opis projekta:

Vodni resursi EU-a našli su se pod povećanim pritiskom tijekom prošlog desetljeća, s ukupnim smanjenjem obnovljivih vodnih resursa od 24% po stanovniku na razini Europe. Ovo smanjenje posebno je vidljivo u južnoj Europi zbog manje količine padalina. Nadalje, Europska agencija za okoliš procjenjuje da je jedna trećina teritorija EU-a u ovom trenutku trajno ili privremeno izložena uvjetima nedostatka vode. Za Grčku, Španjolsku i Portugal problem je relativno poznat, ali za sjeverne zemlje, kao što su Njemačka, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo, problem je prilično nov. Upravljanje vodom i potrošnja vode u prometnom sektoru zanemareni su problemi. Unatoč razmjerima problema, nedostaju zakonodavne preporuke i podaci EU-a. Primjerice, za čišćenje autobusa u prosjeku se potroši 300 litara svježe vode, a pranje se obavlja u prosjeku četiri puta tjedno. Tako se može izračunati da se za godišnje čišćenje jednog autobusa potroši 62 400 litara vode. Prema Europskom udruženju proizvođača automobila, u Europi vozi gotovo 692 207 autobusa. Tako se u Europi godišnje potroši oko 43 milijuna kubičnih metara slatke vode.

Projekt LIFEH2OBUS ima za cilj:

  • definirati troškovno učinkovite i fleksibilne najbolje prakse, koje će biti potvrđene unutar projekta, za značajno smanjenje potrošnje vode (i povezane potrošnje energije) javnih i privatnih operatera voznih parkova;
  • osigurati tijelima javne vlasti čvrste podatke i vrijedan alat za stvaranje novih direktiva ili smjernica o uštedi vode u prometnom sektoru;
  • definirati i po prvi put podijeliti zajedničko znanje o tehnikama uštede vode koje su primjenjive i replikabilne u sektoru javnog i privatnog prijevoza diljem Europe; te
  • pružiti prijevoznicima iscrpne empirijske smjernice o najboljim praksama za smanjenje potrošnje vode na njihovim specifičnim lokacijama.

Očekivani rezultati:

  • smanjenje korištenja svježe površinske ili podzemne vode za pranje autobusa za najmanje 84% na tri lokacije s različitim klimatskim obrascima (Italija, Mađarska i Nizozemska), što predstavlja ukupnu uštedu od najmanje 37,2 milijuna litara po godini demonstracije projekta;
  • demonstracija smanjenja upotrebe vode skupljanjem kišnice, recikliranjem otpadnih voda i korištenjem bezvodnog voska;
  • ušteda energije i povezano smanjenje emisija stakleničkih plinova putem smanjenja potreba za crpljenjem vode;
  • ušteda vode od 18 milijardi litara godišnje u pet godina nakon završetka projekta, što odgovara 42% ukupne količine vode koju koristi prometni sektor.