Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama doprinijet će prijelazu prema održivom, energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i održivom gospodarstvu utemeljenom na obnovljivim izvorima energije, doprinoseći na taj način održivom razvoju.

Ublažavanje klimatskih promjena

Ovaj potprogram potpomaže projekte u područjima poljoprivrede, korištenja zemljišta, upravljanja tresetištima, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Time se daje podrška pilot projektima, demonstracijskim projektima i projektima najbolje prakse koji doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, provedbi i razvoju EU politika i zakonodavstva, najboljih praksi i rješenja.

Potprogram također promovira integrirane pristupe za provedbu strategija ublažavanja klimatskih promjena i akcijskih planova na regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Prilagodba klimatskim promjenama

Program LIFE sufinancira projekte u područjima urbane prilagodbe i planiranja upotrebe zemljišta, otpornosti i infrastrukture, održivog gospodarenja vodom u područjima sklonim sušama, upravljanja obalom i poplavama, otpornosti poljoprivrednog, šumarskog i turističkog sektora te potporâ najudaljenijim EU regijama. Time se razvija pripravnost za ekstremne vremenske prilike, posebno u obalnim područjima.

Pruža akcijske potpore za projekte najbolje prakse, pilot projekte i demonstracijske projekte koji doprinose povećanju otpornosti na klimatske promjene.

Potprogram Klima također podupire integrirane projekte koji primjenjuju EU politike i strategije prilagodbe klimatskim promjenama.

Klimatsko upravljanje i informacije

Program sufinancira projekte koji podupiru djelovanje Europskog klimatskog pakta, održive financijske aktivnosti, podizanje svijesti te obuku i izgradnju kapaciteta, razvoj znanja i sudjelovanje dionika u područjima ublažavanja klimatskih promjena te prilagodbe tim promjenama.

LIFE pruža akcijske potpore za informacijske projekte, diseminacijske projekte i projekte podizanja svijesti o klimatskim pitanjima. Ovo uključuje potporu javnosti i dionika za izradu EU politika, poduprianje komunikacije, upravljanja informacijama i njihove diseminacije za olakšavanje podjele znanja i uspostavu kooperacijskih platformi, pružajući time obuku i potičući razvoj te diseminaciju najboljih praksi i pristupa politikama.

Više informacija