99 milijuna eura dostupno za financiranje Prijelaza na čistu energiju

99 milijuna eura dostupno za financiranje Prijelaza na čistu energiju

Program LIFE poziva dionike koji aktivno rade na ubrzanju prijelaza na čistu energiju i dekarbonizaciji Europe da dostave svoje projektne ideje na LIFE natječaj 2023.

Poziv za Prijelaz na čistu energiju 2023. ima 13 tema za financiranje koje pokrivaju važne aspekte promicanja prijelaza na čistu energiju u Europi u svim područjima života kao što su:

  • Uključivanje i osnaživanje građana u prijelaz na čistu energiju
  • Potpora dekarbonizaciji zgrada uključujući grijanje i hlađenje
  • Poticanje investicijskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini
  • Izgradnja vještina i kapaciteta industrije i uslužnog sektora
  • Izgradnja nacionalnog, regionalnog i lokalnog političkog okvira koji podržava prijelaz na čistu energiju
  • Privlačenje privatnog financiranja za održivu energiju

LIFE Clean Energy Transition (CET) natječaj pokriva odabrane projekte u 95% njihovih projektnih troškova. Projektne ideje moraju se uklopiti u zadane teme (top down pristup), a prijavitelji trebaju pažljivo pročitati opise tema.

Kako se mogu prijaviti?

Morate se prijaviti putem Funding&Tender opportunities portala Europske komisije gdje ćete pronaći informacije o svim pozivima za podnošenje prijedloga LIFE 2023 i upute za podnošenje elektroničke prijave.

Gdje mogu saznati više?

1. lipnja 2023. CINEA će održati posebnu informativnu radionicu o pozivu za Prijelaz na čistu energiju LIFE 2023. To će uključivati ​​opće smjernice za potencijalne prijavitelje i sastanke posvećene temama financiranja. Snimke će biti dostupne zainteresiranima na web stranici CINEA-e ubrzo nakon toga.

Počnite s pripremama već sada! Rok za prijavu projektnih prijedloga je 1. studeni 2023.!