Dobre vijesti za velike zvijeri – započeo projekt „Carnivora Dinarica“

Dobre vijesti za velike zvijeri – započeo projekt „Carnivora Dinarica“

„Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima” puni je naziv projekta, koji je službeno započeo 01. rujna 2018. godine. Sufinanciranje projekta zajamčeno je u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, a ukupna vrijednost projekta je 2.347.340 € i trajat će 30 mjeseci, do kraja veljače 2021.godine.

Projekt djelomično preuzima pozitivna iskustva i mjere testirane kroz projekte LIFE Dinalp bear i LIFE Lynx koji su trenutno u provedbi.

Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri (medvjed, vuk, ris) u područjima ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj i Sloveniji.

Projekt je usredotočen na tri najvažnija izazova vezana uz međudržavnu suradnju na zaštiti velikih zvijeri:

  1. poboljšanje strategije i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima
  2. smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, posebno sve veći pritisak od čovjeka (promet, štete na poljoprivredi i fragmentacija staništa)
  3. (ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.