Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na Program LIFE

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime.

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima. Javni poziv preuzmite na poveznici: http://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/05/JAVNI-POZIV_HV_2018.pdf

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

Obrazac 1_EU sufinanciranje 55%

Obrazac 1_EU sufinanciranje 60%

Obrazac 1_EU sufinanciranje 75%

Javni poziv Hrvatskih voda za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Klimatske aktivnosti“ bit će objavljen tijekom lipnja/srpnja.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.  Javni poziv preuzmite na poveznici: http://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/05/JAVNI-POZIV_FZOEU_2018.pdf

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

Obrazac 1_EU sufinanciranje 55%

Obrazac 1_EU sufinanciranje 60%

Obrazac 1_EU sufinanciranje 75%

 

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije.

 

Podnositelji zahtjeva svoje zahtjeve dostavljaju:

  • elektroničkom poštom na adresu life@mzoe.hr
  • u zatvorenoj omotnici s:
    – adresom podnositelja zahtjeva i
    – naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2018.
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
  • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.