Prijavljeno više od 1000 konceptnih sažetaka za potprogram Okoliš

Prijavljeno više od 1000 konceptnih sažetaka za potprogram Okoliš

Prijave konceptnih sažetaka za potprogram Okoliš zatvorene su s 12. i 14. lipnjem 2018. Zaprimljeno je više od 1000 prijava od čega 54 % za prioritetno područje Okoliš i učinkovito korištenje resursa, 30 % za Prirodu i bioraznolikost te 16 % za Upravljanje i informacije na području okoliša.

Rezultati prve faze bit će poznati u listopadu te će prijavitelji koji ostvare dovoljan broj bodova biti pozvani da podnesu puni projektni prijedloga do kraja siječnja 2019. Rezultati se očekuju u svibnju i lipnju, a početak provedbe projekata u srpnju 2019.