LIFE edukacija za lokalne i regionalne institucije

U okviru aktivnosti Projekta LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku održana je dvodnevna edukacija za predstavnike lokalnih i regionalnih institucija o Programu LIFE. Cilj edukacije bio je unaprijediti informiranost djelatnika o Programu LIFE. Ciljana skupina bili su djelatnici nadležni za informiranje o EU fondovima i programima iz javnih lokalnih i regionalnih institucija, regionalnih razvojnih agencija i ostalih potpornih institucija.

Sudionici edukacije prvi su dan prisustvovali LIFE Tematskom info danu, nakon kojeg je održana radionica s detaljnijim informacijama o sinergiji LIFE programa i drugih izvora EU sufinanciranja. Predstavljeni su LIFE tržišno orijentirani projekti i uspješni primjeri projekata koji pridonose rješavanju okolišnih i klimatskih izazova.

Drugi dan edukacije organiziran je posjet LIFE projektima u Hrvatskoj. Sudionici su posjetili lokacije provedbe projekata LIFE Stara Drava te Drava LIFE gdje su im predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, partneri na oba projekta, predstavili ciljeve, projektne aktivnosti i iskustva u provedbi. Sudionici su dobili korisne informacije o korištenju različitih izvora EU sufinanciranja u svrhu poboljšanja stanja zaštićenih područja.

Sudjelovanjem na edukaciji, djelatnici su stekli dodatno znanje o Programu LIFE te će korisnicima iz svojih područja biti u mogućnosti prenijeti više informacija i prepoznati potencijalne LIFE projektne ideje.