LIFE Prijelaz na čistu energiju – dostava prijedlogâ

LIFE Prijelaz na čistu energiju – dostava prijedlogâ

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za LIFE Prijelaz na čistu energiju 2021. uključuje 18 različitih tema, a rok za predaju je 12. siječnja 2022.

Za financiranje projektnih ideja koje ubrzavaju prijelaz na čistu energiju u EU osigurano je 95 milijuna eura.

Financiranje je dostupno projektnim idejama za:

  • izgradnju okvira politika za prijelaz na čistu energiju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • ubrzavanje razvoja tržišta za prijelaz na čistu energiju uvođenjem tehnologija, digitalizacijom, novim uslugama i poslovnim modelima te poboljšavanjem odgovarajućih poslovnih vještina
  • privlačenje privatnog financiranja ulaganjâ u održivu energiju te potpora razvoju lokalnih i regionalnih investicijskih projekta za čistu energiju
  • uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju

Dodatne smjernice o svakoj temi, kao i o pisanju izvrsnog projektnog prijedloga, objavljene su na stranici posvećenoj LIFE pozivima za dostavu projektnih prijedloga 2021.