Nova CINEA-ina javna baza projekata i programa

Nova CINEA-ina javna baza projekata i programa

CINEA je postavila novu online interaktivnu bazu projekata iz programa za koje je zadužena, uključujući LIFE projekte. Kontrolna ploča omogućuje svima da pronađu ažurirane informacije o projektima unutar svakog programa, uspoređuju ih te izvlače podatke za daljnju analizu i korištenje.

 

Podaci vizualizirani kroz višestruke karte i grafikone omogućuju korisnicima pregled projekata/dionika koji koriste LIFE sufinanciranje. Uz LIFE, tu su i programi Horizon, Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFAF) te Inovacijski fond (InnovFund). Kontrolna ploča sadrži opcije filtriranja koje pokazuju podudarne projekte kroz sve programe.

 

Cilj kontrolne ploče je transparentan prijenos informacija o CINEA-inim projektima i programima pružanjem javnog pristupa programskim podacima u realnom vremenu na jednostavan i fleksibilan način prilagođen korisniku.

 

Poveznicu na bazu možete pronaći ovdje.