NOVA LIFE Uredba

NOVA LIFE Uredba

Nastavak provedbe programa LIFE i otvaranje nove financijske omotnice od 5,4 milijarde EUR

Na snagu je stupila nova UREDBA (EU) 2021/783 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027.

Program LIFE u potpunosti daje podršku ciljevima Europskog zelenog plana u području transformacije EU u ravnopravno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem nema emisija stakleničkih plinova u 2050. godini i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa. Također, u području zaštite, očuvanja i jačanja prirodnog kapitala EU-a te zaštite zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem i klimom.

U novom programskom razdoblju Program LIFE podijeljen je u dva područja – Okoliš i Djelovanje u području klime, svaki s dva potprograma:

 1. Područje Okoliša:
 • potprogram „Priroda i bioraznolikost“
 • potprogram „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“

 

 1. Područje Djelovanje u području klime:
 • potprogram „Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena“
 • potprogram „Prijelaz na čistu energiju“

Raspodjela sredstava

Financijska omotnica za provedbu Programa LIFE za razdoblje od 2021.-2027. iznosi 5,432 mlrd EUR.

Za područje „Okoliš“ predviđeno je 3, 488 mlrd EUR, od čega je za potprogram:

 • „Priroda i bioraznolikost – 2, 143 mlrd EUR ”
 • „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” – 1, 345 mlrd EUR

Za područje „Djelovanje u području klime“ predviđeno je 1, 944 mlrd EUR, od čega je za potprogram:

 • „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama” – 947 milijuna EUR
 • „Prijelaz na čistu energiju“ – 997 milijuna EUR

Vrste projekata koji se financiraju kroz program LIFE

U skladu s Uredbom, program LIFE može pružiti različite vrste bespovratnih sredstava za sljedeće vrste projekata:

 1. Standardni projekti djelovanja (Standard Action Projects, SAP)
 2. Strateški projekti za prirodu (Strategic Nature Projects, SNAP)
 3. Strateški integrirani projekti (Strategic Integrated Projects, SIP)
 4. Projekti tehničke pomoći (Tehnical Assistance Projects)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE je do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste iz potprograma Priroda i biološka raznolikost.

Prihvatljivi prijavitelji

Svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Savjetovanje za pripremu LIFE projekata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je Nacionalna kontakt točka (NCP) za program LIFE u Hrvatskoj.  NCP informira o LIFE programu, općim uvjetima, uvjetima natječaja i mogućnosti prijave. NCP također pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima u pripremi LIFE projektnog prijedloga, onima čiji su projektni prijedlozi odobreni te su u fazi revizije te olakšava komunikaciju s nadležnim tijelima za učinkovitiju provedbu aktivnosti.

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem idućih adresa:

Nikolina.PetkovicGregoric@mingor.hr

life@mingor.hr

Tekst Uredbe možete pronaći na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0783&qid=1623918418319.