Objavljen javni poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

 

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Hrvatskih voda preuzmite na mrežnoj poveznici.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzmite na mrežnoj poveznici ,
Izmjenu Javnog poziva za dostavu zahtjeva za sufinanciranje “tradicionalnih” projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj možete pročitati na poveznici.

 

Projektini prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti dostavljaju i financijski obrazac koji možete preuzeti na poveznici:

Za Hrvatske vode: http://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/07/LIFE_financijski-obrazac-1_sufinaciranje_2018-HRVATSKE-VODE-EU-55.xlsx

Za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/05/LIFE_financijski-obrazac-1_sufinaciranje_2018-FOND-55.xlsx

Zahtjevi/Obavijesti se dostavljaju prema navedenim rokovima u javnim pozivima:

  • u zatvorenoj omotnici s:

  – adresom podnositelja zahtjeva i

  – naznakom: Zahtjev za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj LIFE program 2019.

  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
    • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
    • te elektroničkom poštom na adresu: life@mzoe.hr