Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva Ureda za udruge VRH

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva Ureda za udruge VRH

Ured za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Za sufinanciranje će biti prihvatljiv projekt čiji nositelj ili partner na projektu je organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, kao i projekt čiji nositelj projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, ali sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Nositelj projekta, odnosno partner može zatražiti sufinanciranje za projekt za koji je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekt za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi 1.246.200,00 EUR, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Za Program LIFE iznos sufinanciranja je 50% ukupnog iznosa koji prijavitelj (nositelj projekta ili partner) mora sam pokriti, a rok za dostavu prijave je 31. listopada 2023. godine.

Provjerite spadate li u prihvatljive prijavitelje i detalje postupka prijave u Javnom pozivu na stranicama Ureda za udruge Vlade RH.