Održane LIFE radionice u 7 gradova

U svibnju je održano sedam LIFE regionalnih radionica „Kako pripremiti LIFE projekt“ diljem Hrvatske. U Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku održane su dvodnevne, a u Varaždinu i Šibeniku jednodnevne radionice. Na radionicama je sudjelovalo preko 100 sudionika iz privatnog i javnog sektora te nevladinih organizacija.

Cilj radionica bio je sudionicima kroz praktične vježbe približiti pripremu i prijavu LIFE projekta. Sudionici su osim osnovnih informacija o LIFE-u imali priliku proći kroz praktične vježbe prilagođene prijavnom procesu LIFE programa.

Kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku, koji se provodi u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, omogućeno je održavanje LIFE regionalnih radionica. Na taj način potencijalni prijavitelji na LIFE program ne moraju prisustvovati radionicama i info danima samo u Zagrebu nego bliže svom mjestu rada i stanovanja. To je upravo i jedan od ciljeva Projekta, omogućiti što većem broju potencijalnih prijavitelja sve informacije o LIFE programu.

Dnevni red

Prezentacije