Održane LIFE regionalne radionice „Kako pripremiti LIFE projekt“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u okviru Projekta LIFE – jačanje kapaciteta za nacionalnu  kontakt točku organiziralo je LIFE regionalne radionice „Kako pripremiti LIFE projekt“ u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zlatnoj Gredi. Na radionicama je sudjelovalo preko 90 ljudi iz javnih institucija, nevladinih organizacija i privatnog sektora.

Radionice su organizirane s ciljem pružanja detaljnijih informacija o prijavi projekata na LIFE natječaj. Prezentirana je natječajna dokumentacija, uspješni primjeri projekata te evaluacijski kriteriji i najčešće greške. Sudionici su radili u manjim grupama po području interesa, a sama radionica organizirana je kao prezentacija teorijskog dijela i zadanih vježbi. Među sudionicima bili su i korisnici koji provode LIFE projekte te su imali korisne savjete za podijeliti s ostalim sudionicima. Radionice su prilika za razmjenu ideja ali i savjetovanje o mogućim poteškoćama u prijavi projektnih prijedloga.

Osim sudjelovanja na radionicama, potencijalni prijavitelji mogu se javiti nacionalnoj kontakt točki ukoliko trebaju savjet ili više informacija u pripremi projektnih prijedloga.

Prezentacije.

Nacrt dnevnog reda