Okoliš i učinkovito korištenje resursa

Prioritetno područje Okoliš i učinkovito korištenje resursa namijenjeno je projektima koji za cilj imaju razvoj inovativnih metoda i pristupa u rješavanju i poboljšanju stanja u određenim tematskim prioritetima: otpad, vode, učinkovito iskorištavanje resursa, tlo, šume, buka, kemikalije, prelazak na kružno gospodarstvo te smanjenje onečišćenja zraka.

Više informacija