Okoliš i učinkovito korištenje resursa

Prioritetno područje Okoliš i učinkovito korištenje resursa namijenjeno je projektima koji za cilj imaju razvoj inovativnih metoda i pristupa u rješavanju i poboljšanju stanja u određenim tematskim prioritetima: otpad, vode, učinkovito iskorištavanje resursa, tlo, šume, buka, kemikalije, prelazak na kružno gospodarstvo te smanjenje onečišćenja zraka.

Tematski prioriteti

Voda (uključujući i morski okoliš)
Otpad
Učinkovito iskorištavanje resursa, zeleno i kružno gospodarstvo
Učinkovito iskorištavanje resursa – šume*
Tlo
Šume
Okoliš i zdravlje – kemikalije
Okoliš i zdravlje – buka
Kvaliteta zraka i emisije (uključujući urbanu okolinu)
Dokumenti

 

Korisni linkovi