Osigurano preko 7 milijuna kuna za učinkovitije sudjelovanje Hrvatske u Life programu Europske unije

Hrvatskoj je do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna za projekte koji se financiraju iz Life programa Europske unije, a osigurana su i dodatna sredstva za informiranje i podršku potencijalnim prijaviteljima s ciljem što većeg broja kvalitetnih prijava.

Life je program Europske unije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i biološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, upravljanje resursima, kvaliteta zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena. Cilj je potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama.

Od 1992. godine kroz Life sufinancirano je više od 4000 projekata, a za razdoblje 2014.-2020. osigurano je 26 milijardi kuna. Od toga je Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna, a za preostali period Hrvatska će se ravnopravno natjecati za dodjelu sredstava pri čemu će se izbor temeljiti isključivo na kriterijima kvalitete projekata.

Od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, kroz Life program sufinancirano je 8 projekata, a kako bi se broj uspješnih prijava povećao, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Life program osiguralo je preko 7 milijuna kuna EU sredstava za provedbu trogodišnjeg projekta – Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku. Cilj projekta je učinkovitije sudjelovanje Hrvatske u samom programu kroz pružanje informacija i podrške potencijalnim prijaviteljima te povećati bespovratno iskorištavanje EU sredstava iz Life programa.

 „Life programom financiraju se inovativni projekti koji Europu usmjeravaju prema održivoj budućnosti koja se temelji na učinkovitosti resursa. Vjerujem da će Hrvatska u narednom razdoblju bolje iskoristiti mogućnosti Life programa te na taj način pridonijeti unaprjeđenju zaštite okoliša.“rekao je ministar Dobrović.

Life program sufinancira projekte iz dva potprograma – Okoliš i Klimatske aktivnosti, a odabrane projekte Europska unija sufinancira do 60%, dok je za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće ostvariti i do 75% sufinanciranja.

Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije, a otvaranje natječaja je najavljeno za 19. svibanj 2016.

Više informacija o Life programu moguće je pronaći na:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm