Predstavljen LIFE na 2. Simpoziju o biologiji slatkih voda

U organizaciji Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEK) i Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu održan je 2. Simpozij o biologiji slatkih voda na kojem je predstavljen i Program LIFE.

Cilj ovog cjelodnevnog simpozija bio je  predstaviti aktualna istraživanja vezana za biologiju i ekologiju slatkovodnih ekosustava, uključujući sve aspekte ekologije, taksonomije, filogenije, bioraznolikosti, zoologije, botanike, protistologije, ekotoksikologije, zaštite prirode te utjecaja globalnih promjena i čovjeka na slatkovodne ekosustave.

Na Simpoziju je predstavljen Program LIFE i njegov značaj pri financiranju projekata očuvanja i upravljanja slatkovodnih ekosustava. Uz osnovne informacije o Programu LIFE, prenesene su i informacije o prednostima LIFE programa, ciljevima prioritetnog područja Prirode i bioraznolikosti te aktivnostima istraživanja u Programu LIFE. Predstavljeni su i LIFE projekti u Hrvatskoj koji obuhvaćaju slatkovodna staništa i vrste (LIFE Old DRAVA i DRAVA LIFE) te su detaljnije prezentirana dva LIFE projekta (Salt of LIFE i LIFE Potamo fauna) koja obuhvaćaju prijetnje poput invazivnih stranih vrsta u slatkovodnim staništima, obnovu slatkovodnih ekosustava i njihovih usluga te vodne režimi pod utjecajem klimatskih promjena koje su kroz LIFE projekte smanjene te su donijete određene smjernice za upravljanje prijetnjama.

Sudionici su upoznati s radom Nacionalne kontakt točke i budućim LIFE događanjima koji im mogu pružiti dodatne informacije i pomoć u prijavi LIFE projekata.