Održane prve LIFE radionice u 2017.

Održane prve LIFE radionice u 2017.

U Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku od 7. do 21. veljače održano je pet radionica za djelatnike nadležne za informiranje o fondovima i pripremi EU projekata. Glavni cilj radionice bio je upoznati djelatnike koji se bave informiranjem i pomoći u pripremi projekata za programe i fondove Unije s Programom LIFE. Sudionici radionica su kroz predavanja i praktične vježbe unaprijedili znanje o Programu LIFE i specifičnostima pripreme i provedbe LIFE projekata te su stekli praktično znanje o razvoju projektnog prijedloga, evaluaciji i prepoznavanju najčešćih grešaka u pripremi LIFE projekata.

Na radionici je sudjelovalo preko 90 sudionika koji su organizaciju ovakvih radionica ocijenili iznimno uspješnima upravo zbog praktičnih vježbi i primjera na temelju kojih su se mogli upoznati sa specifičnostima Programa LIFE.

Nakon održane radionice djelatnici će u svom svakodnevnom radu s potencijalnim prijaviteljima na programe Europske unije moći prepoznati ideje i projektne prijedloge primjerene za financiranje kroz Program LIFE, identificirati potencijalne prijavitelje i partnerstva na LIFE projektu te uskladiti projektnu prijavu s pravilima i politikama Programa LIFE.

Ovakvim radionicama šire se informacije i praktična znanja o Programu LIFE, razvijaju se nove ideje te povećava potencijal uspješnih projektnih prijava.

Prezentacije s radionica su dostupne ovdje.