Prijava za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata za potprogram „Klimatske aktivnosti“

Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata iz potprograma „Klimatske aktivnosti“.

Krajnji rok za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje s cjelovito razrađenim projektnim prijedlogom je 15. rujna 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte iz potprograma „Klimatske aktivnosti“.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram „Klimatske aktivnosti“ dostavljaju i financijski obrazac koji možete preuzeti na poveznici:

EU sufinanciranje do 55%https://lifeprogramhrvatska.hr/obrazac-1-trazeno-sufinanciranje-fzoeu-gdje-je-55-eu-financiranje-v1/

 

Zahtjevi/Obavijesti se dostavljaju prema navedenom roku u javnom pozivu:

  • u zatvorenoj omotnici s:

– adresom podnositelja zahtjeva i

– naznakom: Zahtjev za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj LIFE program 2020.

 

  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,

o   na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

o   te elektroničkom poštom na adresu: life@mingor.hr

 

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020. možete pronaći na poveznici.