LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu, LIFE17 NAT/HR/000594

LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu, LIFE17 NAT/HR/000594

Trajanje projekta:

1. 9.  2018. – 31. 8. 2023. 

Ukupna vrijednost:

1.921.387,00 €

EU sufinanciranje:

1.152.832,00 €

Korisnik koordinator:

Udruga BIOM, Hrvatska

Partneri:

BirdLife Malta, Malta,  Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Hrvatska, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, Hrvatska

Internetska stranica:

www.lifeartina.eu

Ciljevi projekta:

  • Identificirati morska (offshore i obalna) područja važna za ptice (IBA) u južnom dijelu Hrvatske i to za 3 vrste morskih ptica (sredozemni galeb, kaukal i gregula).
  • Razumjeti i procijeniti glavne prijetnje koje utječu na populacije morskih ptica na kopnu i moru unutar područja projekta i definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  • Eradicirati kopnene strane i invazivne vrste (štakore) koje utječu na gnijezdeće kolonije cjevonosnica i kontrolirati populaciju galeba klaukavca na gnijezdećim kolonijama sredozemnog galeba.

Očekivani rezultati:

  • Proglašeni morski POP-ovi u južnoj Hrvatskoj za pelagičke ptice
  • Unaprijeđeno stanje očuvanosti sredozemnog galeba, kaukala i gregule
  • Eradicirani/smanjeni broj kopnenih predatora i kompetitora na gnijezdećim kolonijama

Izvor: https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/05/Udruga_Biom_Iskustva-u-prijavi-na-program-LIFE.pdf
https://www.biom.hr/uncategorized/zapoceo-prvi-life-projekt-u-kojem-je-vodeci-partner-iz-hrvatske-voden-od-strane-udruge/

 

Više informacija potražiti na mrežnoj poveznici