LIFE LOCAL GoGREEN – Osnaživanje lokalnih vlasti za ubrzavanje Prijelaza na čistu energiju

Broj projekta:

LIFE22-CET-LOCAL GoGREEN/101120811

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2023. – 31. 10. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,472,946 €

 

EU sufinanciranje:

1,399,294 €

 

Korisnik koordinator:

LEA Ptuj – Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje (Slovenija)

 

Partneri:

Enerkon d.o.o. (Hrvatska), Nacionalno vijeće za znanstvena istraživanja (Italija), Sveučilište u Tartuu (Estonija), ABERON OOD (Bugarska), A3E – Udruženje tvrtki za energetsku učinkovitost (Španjolska), EIT – Europski institut za inovacije i tehnologiju (Njemačka), Dr. Jacob Energetska istraživanja (Njemačka)

 

Opis projekta:

Projekt LIFE LOCAL GoGREEN ima za cilj ubrzati prijelaz na čistu energiju malih općina u 5 zemalja EU-a provodeći integrirane klimatske i energetske planove.

Posebnim ciljanim mjerama minimizirat će se utjecaj klimatskih promjena, ubrzati prijelaz općina na zelene izvore energije i osigurati dostupan pristup energiji za stanovništvo.

Ukupni je cilj LOCAL GoGREEN projekta stvoriti općinski ekosustav dijeljenja podataka, tehničke pomoći i plana provedbe projekata za male europske općine kojima je potrebna podrška za energetsku tranziciju.

Predviđena je izgradnja kapaciteta za javna tijela u pilot općinama, uključujući tranzicijsko upravljanje, ugljične proračune, decentralizaciju proizvodnje energije i prakse zelene nabave.

U tu svrhu uspostavit će se Regionalna savjetodavna vijeća (Regional Advisory Councils – RAC), kojima će se grupi stručnjaka koji raspolažu informacijama, stručnošću i kapacitetom omogućiti ispunjavanje zahtjeva za tehničkom, komercijalnom, regulatornom i političkom pomoći koja proizlazi iz utvrđivanja lokalnih potreba nerješivih izravno od strane lokalnih dionika.

Uključivanje dionika planira se kroz izgradnju kapaciteta za glavne poslovne igrače i aktivna udruženja proizvođača-potrošača, uključujući radne skupine i javne konzultacije.

Zemlje partneri uspostavit će transnacionalnu općinsku mrežu kako bi pomogle lokalnim zajednicama imati koristi od dugoročnije potpore i većih iznosa financiranja kroz velike nacionalne i europske programe energetske tranzicije, ali i inovativne projekte koji ih čine samodostatnima u realizaciji tranzicije.

RAC će služiti kao most između nacionalnih i lokalnih aktera koji pristupaju ovim programima, a isto tako i pružajući izravnu pomoć.

Postignuti rezultati ponovit će se u klasteru općina, uspostavljenom na teritorijalnoj razini oko pilot općina.

Lokalni, nacionalni i transnacionalni događaji podići će svijest i širiti rezultate projekta.