LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 LIFE13 NAT/HU/000388

LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 LIFE13 NAT/HU/000388

Trajanje projekta:

01. 6. 2014. – 31. 5. 2019.

Ukupna vrijednost:

833.985 €

EU sufinanciranje:

623.674 €

Korisnik koordinator:

Nacionalni park Dunav-Drava

Partneri:

WWF Mađarska, VIDRA- Regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije.

Internetska stranica:

www.olddrava.com/hr/

Glavni cilj projekta je pridonijeti očuvanju i otpornosti poplavnih obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca.

Restauracija uključuje stabilizaciju dovoljne razine vode s vodnim građevinama za zadržavanje vode u rukavcu i poboljšanje dotoka vode iz glavnog toka rijeke Drave. Povećanje razine vode osigurati će povoljene uvjete za aluvijalne šume, a isto tako omogućiti povoljne ekološke uvjete za druga vodena staništa. Sadnjom domicilnih vrsta drveća i grmlja, poboljšati će se raznolikost šumskih staništa.

Postoji značajna ljudska aktivnost unutar prostora provedbe projekta, posebice ribolov ima značajan pritisak na prirodu. Projekt nastoji harmonizirati ljudsku aktivnost i ciljeve očuvanja prirode. Kampanja je usmjerena na lokalne ribiče, uključujući ih u odstranjivanje napuštenih ribičkih platformi i ostalog otpada iz rukavca.

Projekt nastoji podići razinu svjesnosti u društvu pomoću raznih komunikacijskih alata (online kviza, e-poučne staze, letaka, video materijala). Kada se društvo upozna s dinamikom procesa i važnosti poplavnih šuma, biti će podrška održivom i ekološki prihvatljivom upravljanju, ne samo na prostoru provedbe projekta, nego i na ostalim poplavnim područjima. Nadalje, projekt potvrđuje da će upotreba ovih mjera imati pozitivan efekt i dobrobit, ne samo na prirodne vrijednosti, nego će i lokalno stanovništvo direktno imati od njih koristi.

Provedba projekta je dovršena. Pročitajte LAYMAN’S REPORT.

 

*Izvori: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4860

http://www.olddrava.com/hr/