Life SEC Adapt – Unaprjeđenje Samoodrživih energetskih zajednica putem inicijative Sporazuma gradonačelnika planiranjem Strategije za adaptaciju na klimatske promjene LIFE14 CCA/IT/000316

Life SEC Adapt – Unaprjeđenje Samoodrživih energetskih zajednica putem inicijative Sporazuma gradonačelnika planiranjem Strategije za adaptaciju na klimatske promjene LIFE14 CCA/IT/000316

Trajanje projekta:

1. 9. 2015. – 31. 12. 2018.

Ukupna vrijednost:

3.213.785 €

EU sufinanciranje:

1.928.225 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Sviluppo Marche SpA, Italija

Partneri: Istarska županija; Hrvatska, IDA (Istarska razvojna agencija); Hrvatska, Grad Pula; Hrvatska, Grad Buzet; Hrvatska, Grad Rovinj; Hrvatska, Grad Pazin; Hrvatska, Grad Labin; Hrvatska, Grad Poreč; Hrvatska, Comune di Ascoli Piceno; Italija, Comune di Ancona; Italija, Comune di Pesaro; Italija, Comune di Jesi; Italija, Comune di Offida; Italija, Comune di Macerata; Italija, Comune di Senigallia; Italija, Comune di Fermo; Italija

Internetska stranica:

www.lifesecadapt.eu

 

Svrha Life Sec Adapt projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta otpornosti na klimatske promjene i olakšati prijelaz prema niskougljičnom i resursno učinkovitom gospodarstvu europskih urbanih područja.

Mjere ublažavanja su potrebne kako bi se stvorili održivi uvjeti koji će lokalnim vlastima omogućiti prilagodbu klimatskim promjenama, aktivno sudjelovanje i potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (u koji je integrirana inicijativa Mayors Adapt) te integraciju klimatskih ciljeva u lokalne politike i prakse.

Cilj Life SEC Adapt projekta je i usvajanje i ugradnja modela Sustainable Energy Communities – SEC (Energetski održive zajednice) kao potporu u svrhu poboljšanja upravljanja klimom, kao primjer dobre prakse za razvoj izvrsnog procesa prilagodbe klimatskim promjenama u lokalnim vlastima pod koordinacijom regionalnih vlasti i razvojnih agencija na regionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta:

  • povećati svijest donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja strategije prilagodbe klimatskim promjenama i ograničiti ili izbjegavati daljnje prirodne, društvene i ekonomske troškove, razvijajući proces izgradnje kapaciteta 20 općina u regijama i državama članicama (Italija, Hrvatska, Grčka, Španjolska) kroz razmjenu dobre prakse i naučenih lekcija od iskusnijih općina EU;
  • doprinijeti smanjenju neznanja lokalnih i regionalnih administratora o ranjivosti i rizicima lokalnih područja, čime se omogućuje razvoj strategija prilagodbe klimatskim promjenama, a planira se spriječiti i reagirati na ekstremne klimatske događaje u kratkom roku te smanjiti socijalne, ekonomske i ekološke utjecaje u dugoročnom razdoblju;
  • potpisivanje i usvajanje strategije i planova prilagodbe klimatskim promjenama od strane 17 gradova korisnika u okviru novog integralnog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (koji trenutno uključuju inicijativu Prilagodba gradonačelnika), kroz integraciju postojećih akcijskih planova održive energije (SEAP-ovi);
  • postavljanje i testiranje Sustava za praćenje energije i klime (SEC_Adapt alat za praćenje) da se neprekidno provjerava napredak u akcijama smanjenja i prilagodbe te da se preusmjeravaju ciljevi strategije klime i energije uključenih gradova, kao i alat za podršku praćenja faza unutar inicijativa Prilagodba gradonačelnika i Sporazum gradonačelnika;
  • olakšati usvajanje politika i akcija prilagodbe i smanjenja na prekograničnom nivou kroz izradu preporuka zajedničke politike za teritorijalnu koherentnu primjenu strategija klime i energije.

 

Izvor: http://www.lifesecadapt.eu/hr/menu-home/projekt-life-sec-adapt/ciljevi-projekta/

 

Provedba projekta je dovršena. Pročitajte LAYMAN’S REPORT.