LIFE SMAFIN Expanded – Potpora provedbi pametnog financiranja za energetsku obnovu postojećih privatnih i/ili javnih zgrada, ulaganja u mala i srednja poduzeća i tercijarni sektor

Broj projekta:

LIFE22-CET-SMAFIN Expanded/101120412

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2023. – 30. 9. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

933,158 €

 

EU sufinanciranje:

886,500 €

 

Korisnik koordinator:

CRES – Centar za obnovljive izvore energije i uštede (Grčka)

 

Partneri:

REGEA – Regionalna energetsko klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska). Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Hrvatska), Institut Jožef Stefan (Slovenija), INZEB – Institut zgrada nulte energetske razine (Grčka), pRO-nZEB – Grupa za promociju zgrada gotovo nulte energetske razine (Rumunjska), Rumunjski savjet za zelenu gradnju (Rumunjska),  EnEffect Consult ltd. – Centar za energetsku učinkovitost (Bugarska)

 

Opis projekta:

Opći cilj ovog projekta je podržati implementaciju pametnog financiranja ulaganja u energetsku učinkovitost proširujući doseg uspješnih SMAFIN okruglih stolova tematski, dodavanjem tercijarnog sektora te malih i srednjih poduzeća već istaknutom sektoru zgradarstva, te geografski, pridružujući Sloveniju timu Bugarske, Hrvatske, Grčke i Rumunjske. Prijedlog objedinjuje iskustva stečena u prvoj fazi i predlaže načine pravovremenog odgovora na velike izazove s kojima se energetski sektor suočava posljednjih godina. Identificirajući nedostatke poput potrebe za dubljim istraživanjem određenih tema i osiguravanja privatnosti određenim dionicima, zapošljava tematske radne skupine. Osim toga, pokreću se međudržavni laboratoriji za prijenos znanja i iskustva o financiranju energetske učinkovitosti i uvođenje europskih praksi u druge zemlje Europske unije i šire, pridonoseći zajedničkim odgovorima na energetske izazove, jačajući suradnju u široj balkanskoj regiji i tako olakšavajući energetsku tranziciju. SMAFIN Expanded poboljšat će strukturirani dijalog i suradnju uspostavljenu u prvoj fazi okupljajući vladu, lokalne i regionalne vlasti, financijski sektor, tvrtke za pružanje energetskih usluga (ESCO), vlasnike kuća, industrijski sektor, građevinski sektor te mala i srednja poduzeća (SME), udruge potrošača i građana s ciljem nadogradnje mjera politike, razvoja ili nadogradnje financijskih instrumenata i podrške razvoju investicijskih programa velikih razmjera koji mobiliziraju privatno financiranje za ulaganja u energetsku učinkovitost.