Regionalna predstavljanja Programa LIFE u svibnju

Regionalna predstavljanja Programa LIFE u svibnju

 

U suradnji s Europe Direct centrima, u svibnju smo održali regionalna predstavljanja Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike u nekoliko hrvatskih gradova: Rijeci (15. svibnja), Zadru (20. svibnja) i Šibeniku (21. svibnja) te predstavljanje Programa LIFE za poslovne korisnike i javnopravna tijela u Koprivnici (16. svibnja).

 

Na jutarnjim događanjima moglo se čuti o načinima na koje LIFE podupire inovativna, demonstrativna rješenja koja nude jasnu korist za klimu i okoliš, a na popodnevnima su kroz primjere predstavljene vrste aktivnosti kakve LIFE sufinancira, a koje se tiču znanstveno-istraživačkih insitucija, odnosno javnopravnih tijela na predstavljanju u Koprivnici.

 

Zahvaljujemo i predstavnicima LIFE projekata koji su između jutarnjeg i popodnevnog bloka izlaganja pradstavljali svoje projekte i odgovarali na pitanja potencijalnih prijavitelja: LIFE Contra Ailanthus i LIFE COALREGIONS-JUSTEM u Rijeci, LIFE Restore for MDD, LIFE CEESEU-DIGIT i LIFE CrOss renoHome u Koprivnici, LIFE Microfighter, LIFE ISLET i LIFE EU Sharks u Zadru te LIFE ReHabita, Dinara back to LIFE i LIFE Lynx u Šibeniku.