LIFE Webinar „Program LIFE – predstavljanje rezultata“

Datum događanja: 21. svibnja. 2021

9:30 – 9:40 Otvaranje

Nacionalna kontakt točka za program LIFE, MINGOR

Marko Markić, ravnatelj Uprave

9:40 – 10:40 I-SharE LIFE – Inovativna rješenja za dijeljenje električnih putovanja u malim i srednjim urbanim područjima

Srećko Kukić, Viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata, Grad Osijek

 

LIFE AskREACHOmogućavanje REACH informacija potrošačima o kemikalijama u artiklima putem IT alata

Eugen Vuković, Voditelj info-centra Zelene akcije, Udruga Zelena akcija

 

LIFE ECOMETHYLALVisoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog   plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa katalitičkog hidro-rasplinjavanja plazmom

Jelena Miketa, Projektni voditelj, MI-PLAST d.o.o.

 

LIFE Artina –  Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu

mr.sc. Željka Rajković, Izvršna direktorica, Udruga BIOM

 

LIFE Against Bird Crime Podrška provedbi strategije EU-a o bioraznolikosti: podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama

Ivana Šarić Kapelj, Udruga BIOM

10:40 – 10:50 Pitanja i odgovori
10:50 – 11:00 PAUZA
11:00 – 12:00  

LIFE Old – Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa području Natura 2000

Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica, VIDRA Agencija za regionalni razvoj

 

LIFE DINALP BEARUpravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama

Slaven Reljić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Đuro Huber, prof.emeritus, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Bojan Vivoda, Hrvatske autoceste

 

LIFE EUROTURTLES –  Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske Unije

dr.sc. Draško Holcer, Hrvatski prirodoslovni muzej

 

LIFE EUROLARGECARNIVORES –  Poboljšanje suživota ljudi i velikih zvijeri u Europi kroz komunikaciju i prekograničnu suradnju

Neven Šlopar, Projektni koordinator, WWF Adria

 

LIFE Lynx –  Sprječavanje izumiranja populacije risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama putem naseljavanja životinja i dugotrajne zaštite

Ira Topličanec,  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

12:00 – 12:15 Pitanja i odgovori