Javni poziv za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021.-2027. za LIFE natječaj 2021. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2021. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva na ovogodišnjem LIFE natječaju:

 

LIFE 2021. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2021. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na stranicama MINGOR-a i traje do 9. studenog.

Na LIFE program mogu se prijaviti trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Obrazac 1 – Traženo sufinanciranje (obavezan obrazac)

Obrazac 2 – Izjava o korištenju PDV-a kao pretporeza

Obrazac izjave da osnivač udruge nije politička stranka

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Svi podnositelji prijava na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

  • u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2021.
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
  • na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr