Na LIFE natječaj za 2023. pristigla 653 projektna prijedloga

Na LIFE natječaj za 2023. pristigla 653 projektna prijedloga

Na LIFE natječaj za 2023. pristigla su 653 projektna prijedloga iz cijele EU.

Rok za podnošenje projekata za potprograme Priroda i bioraznolikost te Kružno gospodarstvo i kvaliteta života bio je 6. rujna 2022. Za inicijative koje se bave Prilagodbom i ublažavanjem klimatskih promjena rok je bio 21. rujna 2022., dok je poziv za Prijelaz na čistu energiju zatvoren 16. studenog 2023.

Prijave su podnesene iz gotovo svih država članica EU za aktivnosti s ukupnim troškom od približno 3 milijarde eura. Prijedlozi se mogu se kategorizirati na sljedeći način:

  • 118 prijava – Priroda i bioraznolikost (655 mil. EUR)
  • 160 prijava – Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (800 mil. EUR)
  • 139 prijava – Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama (1 mlrd. EUR)
  • 236 prijava – Prijelaz na čistu energiju (487 mil. EUR)
Ovi potencijalni LIFE projekti ukupno traže oko 1,6 milijardi eura sufinanciranja EU-a.
Projekti će pomoći Europi da postane klimatski neutralan kontinent do 2050. Oni također podupiru Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti za 2030. i Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo te doprinose europskom prijelazu na čistu energiju.

Što je sljedeće na redu?

Svaki će prijedlog proći neovisnu evaluaciju, a CINEA će prijavitelje obavijestiti o rezultatima u proljeće 2024. Uspješni projekti sklopit će ugovore o bespovratnim sredstvima tijekom ljeta 2024., a novi projekti počinju kasnije tijekom godine.