Popravite, ponovno upotrijebite i reciklirajte: nagrađivani projekt LIFE RE-WEEE krči put uspjehu

Popravite, ponovno upotrijebite i reciklirajte: nagrađivani projekt LIFE RE-WEEE krči put uspjehu

Više od tri godine nakon što je službeno zatvoren, jedan od najuspješnijih projekata Programa LIFE i dalje živi u Grčkoj. Uspješno naslijeđe popravka, ponovne upotrebe i recikliranja elektroničke opreme koristi građanima, tvrtkama – i okolišu.

Projekt LIFE RE-WEEE završio je 2020. godine, nakon pet godina aktivnosti, ali njegov utjecaj se nastavlja. Dva komercijalna partnera projekta nastavljaju nuditi usluge popravka, ponovne uporabe i recikliranja u grčkim regijama Attica i Središnja Makedonija u skladu s Akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo.

Tvrtke i pojedinci tako mogu donijeti svoju otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE) – uglavnom računala, pisače i druge artikle – u posebno određene trgovine odakle se prikupljaju i odvoze na prenamjenu.

Samo tijekom životnog vijeka projekta pregledano je impresivnih 3100 tona WEEE, od čega je više od polovice otišlo na recikliranje, ponovnu uporabu ili popravak. 347 tona uspješno je vraćeno u uporabu, a 104 tone prodane su na grčkom i međunarodnom tržištu. Više od 1600 prijenosnih računala i tableta popravljeno je i ponovno korišteno, od kojih su neka donirana školama i organizacijama civilnog društva. Ostali rezultati uključivali su dva centra za sortiranje – prvi takvi centri u Grčkoj – jedan vodi privatna tvrtka, a drugi lokalno vijeće. Želja je da ovi centri služe kao piloti za otvaranje sličnih postrojenja u drugim grčkim regijama.

Važan element projekta bila je i edukacija i angažman javnosti – postavljeno je sedam besplatnih Repair Caféa. Tamo su građani mogli naučiti kako popraviti manje kvarove na svojim malim kućanskim aparatima. U sklopu projekta razvijeni su i vodiči za građane sa savjetima o tome kako produljiti vijek trajanja svoje elektroničke opreme. Tehničke specifikacije za sve operativne faze sustava upravljanja RE-WEEE uključene su u grčki zakonodavni okvir.

Sva ova postignuća prepoznata su kada je LIFE RE-WEEE osvojio zlatnu nagradu u području “Održivost resursa” u kategoriji “Gospodarenje otpadom – ponovna uporaba” na Nagradama za zaštitu okoliša 2020.