Nacionalno sufinanciranje LIFE projekata temeljem objavljenog javnog poziva od 30. svibnja 2018. iz sredstava Hrvatskih voda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode dana 30. svibnja 2018. objavili su javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa LIFE 2014. – 2020. za LIFE natječaj 2018. godine.

Predmet navedenog javnog poziva bio je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“. Zahtjevi su dostavljeni za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Okoliš“ u prvoj fazi.

Sukladno javnom pozivu od 30. svibnja 2018., projekti koji su se prijavili na potprogram „Okoliš“ i koji su od strane Europske komisije, odnosno EASME, pozvani na prijavu cjelovitog projekta, pozivaju se da dostave prema Ministarstvu i Hrvatskim vodama cjelovito razrađen projektni prijedlog sa zatraženim iznosom sufinanciranja od strane Hrvatskih voda sukladno točki 3.1 i točki 4.1. navedenog javnog poziva, a zatražena sredstva ne smiju biti uvećana za više od 10 % u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

  • Sažetak projekta
  • Projektna prijava u isprintanim obrascima eProposala koju nije potrebno prevoditi na hrvatski/engleski jezik i to:
    • Administrativni obrasci (A forms)
    • Na obrascu A6 vidljiv točan maksimalni iznos koji se traži od Hrvatskih voda uz naznaku da se radi o sufinanciranju aktivnosti koje će provoditi točno određeni korisnik/korisnici
  • Pregled projekata (B forms)
  • Detaljni tehnički opis projektnih aktivnosti (C forms)
  • Financijski obrasci (F forms)
  • Iznos sufinanciranja koji će se tražiti od Hrvatskih voda – na hrvatskom jeziku (exl. – Obrazac 1)

Rok za dostavu zahtjeva: 14. siječnja 2019.

Podnositelji zahtjeva svoje zahtjeve dostavljaju:

•          u zatvorenoj omotnici s:

‐          adresom podnositelja zahtjeva i

‐          naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2018.

•          preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,

•          na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

te elektroničkom poštom na adresu: life@mzoe.hr

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa LIFE 2014. – 2020. za LIFE natječaj 2018. godine od 30. svibnja 2018. moguće je pronaći na mrežnoj poveznici.

Financijske obrasce moguće je pronaći na poveznici.