Nacionalno sufinanciranje LIFE projekata temeljem objavljenog javnog poziva od 30. svibnja 2018. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 30. svibnja 2018. objavili su javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa LIFE 2014. – 2020. za LIFE natječaj 2018. godine.

Predmet navedenog javnog poziva bio je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“. Zahtjevi su dostavljeni za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Okoliš“ u prvoj fazi te projekte koji se prijavljuju na potprogram „Klimatske aktivnosti“.

Sukladno javnom pozivu od 30. svibnja 2018., projekti koji su se prijavili na potprogram „Okoliš“ i koji su od strane Europske komisije, odnosno EASME, pozvani na prijavu cjelovitog projekta, pozivaju se da dostave prema Ministarstvu i Fondu cjelovito razrađen projektni prijedlog sa zatraženim iznosom sufinanciranja od strane Fonda sukladno točki 3.2 i točki 4.2. navedenog javnog poziva, a koji ne smije biti uvećan za više od     10 % u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

 

Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

  • Sažetak projekta
  • Projektna prijava u isprintanim obrascima eProposala koju nije potrebno prevoditi na hrvatski/engleski jezik i to:

° Administrativni obrasci (A forms)

° Na obrascu A6 vidljiv točan maksimalni iznos koji se traži od Fonda uz naznaku da se radi o sufinanciranju aktivnosti koje će provoditi točno određeni korisnik/korisnici – sukladno iz  točke 3.2 javnog poziva

  • Pregled projekata (B forms)
  • Detaljni tehnički opis projektnih aktivnosti (C forms)
  • Financijski obrasci (F forms)
  • Iznos sufinanciranja koji će se tražiti od Fonda – na hrvatskom jeziku (exl. – Obrazac 1)

 

Rok za dostavu zahtjeva: 14. siječnja 2019.

 

Podnositelji zahtjeva svoje zahtjeve dostavljaju:

  • u zatvorenoj omotnici s:

‐          adresom podnositelja zahtjeva i

‐          naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2018.

  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
  • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • te elektroničkom poštom na adresu: life@mzoe.hr

 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa LIFE 2014. – 2020. za LIFE natječaj 2018. godine od 30. svibnja 2018. moguće je pronaći na mrežnoj poveznici.

Financijske obrasce moguće je pronaći na poveznici.