Prijave za drugu fazu nacionalnog sufinanciranja LIFE projekata 2020.

 

Rok za slanje prijave za nacionalno sufinanciranje projekata koji su prošli u drugu fazu LIFE prijava je 28. siječnja 2021.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.

 

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

 

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

 

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020. možete pronaći na poveznici.

 

Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Okoliš i potprogram Klimatske aktivnosti dostavljaju i financijski obrazac koji možete preuzeti na poveznicama:

EU sufinanciranje do 55%: https://lifeprogramhrvatska.hr/obrazac-1-trazeno-sufinanciranje-fzoeu-gdje-je-55-eu-financiranje-v1/

EU sufinanciranje do 60%: https://lifeprogramhrvatska.hr/obrazac-1-trazeno-sufinanciranje-fzoeu-gdje-je-60-eu-financiranje-v1/

EU sufinanciranje do 75%: https://lifeprogramhrvatska.hr/obrazac-1-trazeno-sufinanciranje-fzoeu-gdje-je-75-eu-financiranje/

 

Zahtjevi/Obavijesti se dostavljaju prema navedenim rokovima u javnim pozivima:

  • u zatvorenoj omotnici s
    – adresom podnositelja zahtjeva i
    – naznakom: Zahtjev za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj LIFE program 2020.
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika
    – na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
    – te elektroničkom poštom na adresu: life@mingor.hr